CẤU HÌNH SIP TRUNK CHO HTS824

CẤU HÌNH SIP TRUNK CHO HTS824

Thông số nhà cung cấp dịch vụ cấp:
Đầu số ĐT: 0873462395
IP tĩnh của khách hàng: 113.114.115.116
Đầu số (Prefix): 126300
Type = peer
Qualify = yes
Insecure = very
Host: 118.69.114.37  Địa chỉ SIP server với port mặc định là 5060
Disallow = all
Allow: ulaw & alaw
Thông số port:
SIP 5060
RTP: 10000 -> 65000
Port UCM 5060-5061 10000-20000

Vào mục 2.7 SIP Extension Property để cấu hình NAT Traversal. Ở mục này
ta nhập SIP CLIENT PORT và IP WAN của hạ tầng mạng. (Xem trên sơ đồ
mạng).

Vào mục 3.7 SIP Trunk Property. Ta chọn SIP Carrier 1. Ở mục này ta nhập
vào IP + Port SIP của Server. Và phần Account ta nhập tất cả đều là số điện
thoại hoặc 12345 đều được. Phần Register ta chọn là Disable.

Vào mục 3.1 Port. Ta khai báo các port thành SIP Carrier 1. Nếu ở trên ta
khai báo cho SIP Carrier 2 thì ở đây là chọn là SIP Carrier 2. Tối đa chỉ được
khai báo 6 port cho SIP Trunk. Và ta chia trunk group giữa SIP trunk và
Analog cho dễ quản lý.

Ta vào mục 3.3 DDI. Phần DDI Table ta nhập số điện thoại đã đăng ký vào
cột đầu tiên. Các cột Destination ta chọn Máy nhánh sẽ đổ chuông khi có
người gọi vào, hoặc nhóm hoặc DISA hoặc Meet Me. Tính năng này giống
như DIL khi dùng trung kế Analog.

Lúc này ta có thể bấm 9 + 126300 (prefix) + Số điện thoại là có thể gọi ra
ngoài được.
Để cho tổng đài tự chèn đầu số (Prefix) khi gọi ra thì ta sẽ sử dụng tính năng
ARS.
Vào mục 4.2 ARS Carrier, Tạo 2 Carrier cho Analog và SIP Trunk

Mục 4.1 Leading Digits, mục này có tác dụng ứng với mỗi đầu số có chặn hay
không (TRS) và ưu tiên chọn trunk group nào trước (ARS). Vì mặc định tất cả
số nội bộ ở COS 2, nên ta chọn allow tại COS 2 để cho phép COS 2 gọi ra
ngoài.

Mục ARS thì ta ưu tiên chọn SIP trunk gọi ra trước và Analog sau.

Vào mỗi số nội bộ ta nhập số điện thoại vào CLIP-ID ứng với SIP Carrier của
nhà mạng. Khi máy nhánh gọi ra thì nó sẽ hiển thị là số điện thoại này. Nếu
không nhập thì sẽ hiển thị “anonymous” – nhà mạng sẽ chặn lại.

Ta cầu hình IP cho cổng WAN. Vào WAN -> WAN Setting -> chọn cổng WAN
cần chỉnh -> Modify

Tắt Firewall

Ta cần phải NAT port SIP 5060 (là port ở mục 2.7 SIP Extension Property) và
dải port Voice 10000->20000CẤU HÌNH SIP TRUNK CHO HTS824

Nên chọn Route KHÔNG có chức năng VoIP.
Dùng Telnet để tắt chức năng SIP_ALG trên route.
Khi gặp route có chức năng VoIP. Ta cần dùng telnet để tắt chức năng
SIP_ALG, disable VoIP, đổi port SIP_ALG đang nghe. Nếu làm xong 3 điều
đó mà vân chưa gọi vào được thì ta cần phải liên hệ Nhà mạng đổi SIP Client
Port.

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRƯỜNG THỊNH
Địa chỉ : 58 Dân Chủ, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 101 698 – 0911 28 78 98
Kinh doanh: 0888 319 798 (Ms.Phượng) – 0923 388 979 (Ms.Lan) – 083 6868 800 (Ms.Hảo) – 0946 938228 (Ms Thoa)
Email : truongthinhtelecom@gmail.com
Website: https://truongthinhtelecom.com/
☑ Facebook: https://www.facebook.com/truongthinhtelecom
☑ Instagram: https://www.instagram.com/congnghetruongthinh/
☑ Subscribe Kênh YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCdIh2kum4E0MsvvRYbx8TtQ/

 

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *