Tài Liệu Training Kỹ Thuật DSS_Dahua 2019 (Camera & Đầu Ghi)

Tài liệu giành cho anh em kỹ thuật làm camera quan sát Dahua, Tải về phần mềm, hướng dẫn và các phụ kiện đi kèm

 

Tài Liệu Training Kỹ Thuật DSS_Dahua 2019: DOWLOAD