facebook pixel

Hướng dẫn mua hàng

 

Chọn sản phẩm để mua và thêm vào giỏ hàng

 

Xem lại thông tin giỏ hàng và điều chỉnh số lượng nếu cần

 

Đăng nhập hoặc nhập thông tin người mua

 

Chọn phương thức vận chuyển – thanh toán

 

Ghi chú hoặc điền Mã giảm giá

 

Xem lại thông tin đơn hàng và hoàn tất đơn hàng.

 

Nhập mã xác nhận đơn hàng (Mã được gửi thông qua SMS)

 

Trang thành công!!!!!!!!!!

Để được hỗ trợ thêm:
Gọi: 02838101698 , Từ 8h00 tới 22h

Hotline: 097 591 61 63
Chat Zalo
Call: 097 591 61 63