facebook pixel

Bảng giá camera giành cho đại lý mới nhất 2021

Chia sẻ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Cập nhật bảng giá camera quan sát, bao gồm bảng giá camera kbvision, bảng giá camera hikvision, bảng giá camera dahua và các phụ kiện camera quan sát giá tốt nhất giành cho khách hàng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRƯỜNG THỊNH
Địa chỉ : 58 Dân Chủ, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 101 698 – 0911 28 78 98
Kinh doanh: 0888 319 798 (Ms.Phượng) – 0923 388 979 (Ms.Lan) – 083 6868 800 (Ms.Hảo) – 0946 938228 (Ms Thoa)

STTMÃ HÀNG CAMERA QUAN SÁTGIÁ ĐẠI LÝ GIÁ BÁN LẺ
CAMERA KBVISION 
1Camera Kbvision KX-Y1002C4370,000740,000
2Camera Kbvision KX-Y1001C4370,000740,000
3Camera Kbvision KX-Y1011S4440,000880,000
4Camera Kbvision KX-Y1012S4440,000880,000
5Camera Kbvision KX-Y2001C4530,0001,060,000
6Camera Kbvision KX-Y2002C4530,0001,060,000
7Camera Kbvision KX-Y2002S4610,0001,220,000
8Camera Kbvision KX-Y2021S4640,0001,280,000
9Camera Kbvision KX-A1004C4295,000590,000
10Camera Kbvision KX-A1003C4325,000650,000
11Camera Kbvision KX-1002SX4380,000760,000
12Camera Kbvision KX-A1001S4420,000840,000
13Camera Kbvision KX-A2112C4395,000790,000
14Camera Kbvision KX-A2111C4395,000790,000
15Camera Kbvision KX-A2011C4460,000920,000
16Camera Kbvision KX-2012C4460,000920,000
17Camera Kbvision KX-2013C4490,000980,000
18Camera Kbvision KX-A2011S4510,0001,020,000
19Camera Kbvision KX-A2012S4495,000990,000
20Camera Kbvision KX-C2121S4570,0001,140,000
21Camera Kbvision KX-C2121SA750,0001,500,000
22Camera Kbvision KX-2013S4590,0001,180,000
23Camera Kbvision KX-C2004C4720,0001,440,000
24Camera Kbvision KX-C2003C4850,0001,700,000
25Camera Kbvision KX-C2004CA780,0001,560,000
26Camera Kbvision KX-C2005C41,490,0002,980,000
27Camera Kbvision KX-2100CB4370,000740,000
28Camera Kbvision KX-A2112CB4360,000720,000
29Camera Kbvision KX-S2001C4760,0001,520,000
30Camera Kbvision KX-CF2101S900,0001,800,000
31Camera Kbvision KX-CF2102L800,0001,600,000
32Camera Kbvision KX-CF2203L950,0001,900,000
33Camera Kbvision KX-CF2203L-A1,070,0002,140,000
34Camera Kbvision KX-CF2204S-A1,000,0002,000,000
35Camera Kbvision KX-2001C.PIR725,0001,450,000
36Camera Kbvision KX-C2003C.PIR990,0001,980,000
37Camera Kbvision KX-C5001C.PIR980,0001,960,000
38Camera Kbvision KX-C5003C.PIR1,145,0002,290,000
39Camera Kbvision KX-C2K11CP695,0001,390,000
40Camera Kbvision KX-2K12CP695,0001,390,000
41Camera Kbvision KX-C2K12C710,0001,420,000
42Camera Kbvision KX-C2K11C770,0001,540,000
43Camera Kbvision KX-C2K14C920,0001,840,000
44Camera Kbvision KX-C2K14CA995,0001,990,000
45Camera Kbvision KX-C2K13C1,095,0002,190,000
46Camera Kbvision KX-C2K15MC1,990,0003,980,000
47Camera Kbvision KX-C5011S41,050,0002,100,000
48Camera Kbvision KX-C5012S4920,0001,840,000
49Camera Kbvision KX-C5013L4950,0001,900,000
50Camera Kbvision KX-C5013S41,140,0002,280,000
51Camera Kbvision KX-C5014S4-A1,250,0002,500,000
52Camera Kbvision KX-D4K01C41,900,0003,800,000
53Camera Kbvision KX-D4K02C41,950,0003,900,000
54Camera Kbvision KX-D4K04MC6,890,00013,780,000
55Camera Kbvision KX-D4K05MC6,990,00013,980,000
56Camera Kbvision KX-C2007EPC6,790,00013,580,000
57Camera Kbvision KX-2007PC7,590,00015,180,000
58Camera Kbvision KX-C100CK3,750,0007,500,000
CAMERA IP KBVISION
59Camera IP Kbvision KX-AF2111N21,590,0003,180,000
60Camera IP Kbvision KX-AF2112N21,590,0003,180,000
61Camera IP Kbvision KX-CF2001N3-A1,830,0003,660,000
62Camera IP Kbvision KX-CF2002N3-A1,830,0003,660,000
63Camera IP Kbvision KX-CF2003N32,390,0004,780,000
64Camera IP Kbvision KX-CF4001N32,290,0004,580,000
65Camera IP Kbvision KX-CF4002N32,290,0004,580,000
66Camera IP Kbvision KX-CF4003N32,520,0005,040,000
67Camera IP Kbvision KX-Y1002N870,0001,740,000
68Camera IP Kbvision KX-Y2001TN31,390,0002,780,000
69Camera IP Kbvision KX-Y2002TN31,390,0002,780,000
70Camera IP Kbvision KX-Y2001SN31,490,0002,980,000
71Camera IP Kbvision KX-Y2002SN31,550,0003,100,000
72Camera IP Kbvision KX-Y2002AN31,590,0003,180,000
73Camera IP Kbvision KX-Y4001SN31,950,0003,900,000
74Camera IP Kbvision KX-Y4002SN32,000,0004,000,000
75Camera IP Kbvision KX-Y4002AN32,050,0004,100,000
76Camera IP Kbvision KX-1012N760,0001,520,000
77Camera IP Kbvision KX-A2111N2930,0001,860,000
78Camera IP Kbvision KX-A2112N2930,0001,860,000
79Camera IP Kbvision KX-A2011TN3990,0001,980,000
80Camera IP Kbvision KX-A2012TN3990,0001,980,000
81Camera IP Kbvision KX-C2011SN31,295,0002,590,000
82Camera IP Kbvision KX-C2012SN31,295,0002,590,000
83Camera IP Kbvision KX-C2012AN31,320,0002,460,000
84Camera IP Kbvision KX-C2003N21,750,0003,500,000
85Camera IP Kbvision KX-C2003N3-B1,950,0003,900,000
86Camera IP Kbvision KX-D2003iAN2,590,0005,180,000
87Camera IP Kbvision KX-D2004iAN2,690,0005,380,000
88Camera IP Kbvision KX-D2005N23,390,0006,780,000
89Camera IP Kbvision KX-D2002MN3,090,0006,180,000
90Camera IP Kbvision KX-A3111N21,050,0002,100,000
91Camera IP Kbvision KX-A3112N21,050,0002,100,000
92Camera IP Kbvision KX-A4111N21,320,0002,640,000
93Camera IP Kbvision KX-A4112N21,320,0002,640,000
94Camera IP Kbvision KX-C4011SN31,650,0003,300,000
95Camera IP Kbvision KX-C4012SN31,750,0003,500,000
96Camera IP Kbvision KX-C4012AN31,800,0003,600,000
97Camera IP Kbvision KX-D4002iAN2,990,0005,980,000
98Camera IP Kbvision KX-D4003iN2,950,0005,900,000
99Camera IP Kbvision KX-D4005N23,290,0006,580,000
100Camera IP Kbvision KX-D4002MN3,590,0007,180,000
101Camera IP Kbvision KX-C8001N2,560,0005,120,000
102Camera IP Kbvision KX-C8004N2,560,0005,120,000
103Camera IP Kbvision KX-C8004MN-B5,200,00010,400,000
104Camera IP Kbvision KX-C8005MN-B5,200,00010,400,000
105Camera IP Kbvision KX-D8002iN4,490,0008,980,000
106Camera IP Kbvision KX-D8004iMN7,790,00015,580,000
107Camera IP Kbvision KX-D8005iN4,490,0008,980,000
108Camera IP Kbvision KX-D8005iMN7,790,00015,580,000
109Camera IP Kbvision KX-D2001SN6,190,00012,380,000
110Camera IP Kbvision KX-E2005MSN10,900,00021,800,000
111Camera IP Kbvision KX-E2004MSN10,900,00021,800,000
112Camera IP Kbvision KX-E0505FN4,700,0009,400,000
113Camera IP Kbvision KX-2404MNL22,500,00045,000,000
114Camera IP Kbvision KX-C2007sPN23,980,0007,960,000
115Camera IP Kbvision KX-C2007IRPN24,290,0008,580,000
116Camera IP Kbvision KX-D2007PN6,590,00013,180,000
117Camera IP Kbvision KX-C2007ePN9,190,00018,380,000
118Camera IP Kbvision KX-C2008ePN8,450,00016,900,000
119Camera IP Kbvision KX-D2008PN10,590,00021,180,000
120Camera IP Kbvision KX-D2308PN15,900,00031,800,000
121Camera IP Kbvision KX-E2338IRSN35,700,00071,400,000
122Camera IP Kbvision KX-E2408IRSN44,000,00088,000,000
123Camera IP Kbvision KX-D4308PN20,500,00041,000,000
124Camera IP Kbvision KX-C100NK5,350,00010,700,000
125Camera AI Kbvision KX-CAi2203N-A2,950,0005,900,000
126Camera AI Kbvision KX-DAi2203N3,740,0007,480,000
127Camera AI Kbvision KX-DAiF2203N-B4,480,0008,960,000
128Camera AI Kbvision KX-CAi2204N-A2,490,0004,980,000
129Camera AI Kbvision KX-DAi2204N2,940,0005,880,000
130Camera AI Kbvision KX-CAi2205MN3,390,0006,780,000
131Camera AI Kbvision KX-DAi2203N-EB3,650,0007,300,000
132Camera AI Kbvision KX-DAi2204N-EB3,270,0006,540,000
133Camera AI Kbvision KX-DAi2205MN-EB5,100,00010,200,000
134Camera AI Kbvision KX-CAi4203N-A3,240,0006,480,000
135Camera AI Kbvision KX-CAi4204N-A3,140,0006,280,000
136Camera AI Kbvision KX-CAi4205MN3,560,0007,120,000
137Camera AI Kbvision KX-DAi5005MN-EB6,290,00012,580,000
138Camera AI Kbvision KX-DAi5004MN-EB6,290,00012,580,000
139Camera AI Kbvision KX-EA8409PN51,900,000103,800,000
ĐẦU GHI KBVISION 
1Đầu ghi Kbvision KX-A7104SD61,070,0002,140,000
2Đầu ghi Kbvision KX-A7108SD61,490,0002,980,000
3Đầu ghi Kbvision KX-C7108TH11,790,0003,580,000
4Đầu ghi Kbvision KX-C7116H12,530,0005,060,000
5Đầu ghi Kbvision KX-C7216H14,420,0008,840,000
6Đầu ghi Kbvision KX-C7232H16,100,00012,200,000
7Đầu ghi Kbvision KX-D8104TH11,430,0002,860,000
8Đầu ghi Kbvision KX-D8108TH12,150,0004,300,000
9Đầu ghi Kbvision KX-D8104H11,590,0003,180,000
10Đầu ghi Kbvision KX-D8108H12,490,0004,980,000
11Đầu ghi Kbvision KX-D8116H14,380,0008,760,000
12Đầu ghi Kbvision KX-D8216H15,640,00011,280,000
13Đầu ghi Kbvision KX-D8232H19,390,00018,780,000
14Đầu ghi Kbvision KX-D8416H19,090,00018,180,000
15Đầu ghi Kbvision KX-D8816H111,900,00023,800,000
16Đầu ghi Kbvision KX-D8832H123,400,00046,800,000
17Đầu ghi Kbvision KX-D2K8104H12,750,0005,500,000
18Đầu ghi Kbvision KX-D2K8108H13,890,0007,780,000
19Đầu ghi Kbvision KX-D2K8116H15,960,00011,920,000
20Đầu ghi Kbvision KX-D2K8216H17,990,00015,980,000
21Đầu ghi Kbvision KX-4K8104H12,950,0005,900,000
22Đầu ghi Kbvision KX-D4K8108H14,090,0008,180,000
23Đầu ghi Kbvision KX-E4K8108H17,900,00015,800,000
ĐẦU GHI IP KBVISION
1Đầu ghi IP Kbvision KX-A8114N21,230,0002,460,000
2Đầu ghi IP Kbvision KX-A8118N21,490,0002,980,000
3Đầu ghi IP Kbvision KX-A8124N21,430,0002,860,000
4Đầu ghi IP Kbvision KX-A8128N21,690,0003,380,000
5Đầu ghi IP Kbvision KX-4K8104N21,790,0003,580,000
6Đầu ghi IP Kbvision KX-A4K8108N21,890,0003,780,000
7Đầu ghi IP Kbvision KX-C4K8104SN21,990,0003,980,000
8Đầu ghi IP Kbvision KX-C4K8108SN22,120,0004,240,000
9Đầu ghi IP Kbvision KX-C4K8116SN22,790,0005,780,000
10Đầu ghi IP Kbvision KX-C4K8216SN23,990,0007,980,000
11Đầu ghi IP Kbvision KX-C4K8216N24,595,0009,190,000
12Đầu ghi IP Kbvision KX-C4K8416N25,900,00011,800,000
13Đầu ghi IP Kbvision KX-C4K8816N211,190,00022,380,000
14Đầu ghi IP Kbvision KX-D4K8816NR314,590,00029,180,000
15Đầu ghi IP Kbvision KX-C4K8232N24,990,0009,980,000
16Đầu ghi IP Kbvision KX-C4K8432N27,810,00015,620,000
17Đầu ghi IP Kbvision KX-C4K8832N211,990,00023,980,000
18Đầu ghi IP Kbvision KX-D4K8832NR315,900,00031,800,000
19Đầu ghi IP Kbvision KX-E4K8832N419,900,00039,800,000
20Đầu ghi IP Kbvision KX-D4K8864NR318,900,00037,800,000
21Đầu ghi IP Kbvision KX-E4K88128N236,000,00072,000,000
22Đầu ghi IP Kbvision  KX-E4K816128N261,000,000122,000,000
23Đầu ghi IP Kbvision KX-E4K824256N4145,000,000290,000,000
ĐẦU GHI IP WIFI KBVISION
1Đầu ghi IP Wifi KX-C8104WN23,290,0006,580,000
THIẾT BỊ MỞ RỘNG – SERVER LƯU TRỮ KBVISION
1Thiết bị mở rộng KX-HD1004E6,800,00013,600,000
2Thiết bị mở rộng KX-HD1008E8,900,00017,800,000
3Thiết bị mở rộng KX-F320R16ST79,000,000158,000,000
4Thiết bị mở rộng KX-F320R24ST99,000,000198,000,000
5Thiết bị mở rộng KX-F320R36ST149,000,000298,000,000
6Thiết bị mở rộng KX-F512R48ST270,000,000540,000,000
BỘ KIT IP KBVISION
1Bộ kit 2 KX-A2111N23,940,0007,880,000
2Bộ kit 4 KX-A2111N25,350,00010,700,000
3Bộ kit 8 KX-A2111N29,750,00019,500,000
CAMERA DAHUA HDCVI 
1Camera Dahua DH-HAC-B1A21P380,000770,000
2Camera Dahua DH-HAC-T1A21P
3Camera Dahua DH-HAC-B2A21P489,500979,000
4Camera Dahua DH-HAC-T2A21P467,500935,000
5Camera Dahua DH-HAC-HDW1000MP-S3374,000748,000
6Camera Dahua DH-HAC-HFW1000SP-S3407,000814,000
7Camera Dahua DH-HAC-HFW1200TP-A-S4654,5001,309,000
8Camera Dahua DH-HAC-HFW1200TLP-S4535,5001,071,000
9Camera Dahua DH-HAC-HFW1200TLP-A-S4666,7501,333,500
10Camera Dahua DH-HAC-HFW1200THP-S4595,0001,190,000
11Camera Dahua DH-HAC-HFW1200TP-S4550,0001,100,000
12Camera Dahua DH-HAC-HDW1200EMP-A-S4719,2501,438,500
13Camera Dahua DH-HAC-HFW1200SP-S4594,0001,188,000
14Camera Dahua DH-HAC-HDW1200MP-S4506,0001,012,000
15Camera Dahua DH-HAC-HDW1200EMP-S4650,0001,300,000
16Camera Dahua DH-HAC-HFW1200DP-S4840,0001,680,000
17Camera Dahua DH-HAC-HDW1200LP-S3660,0001,320,000
18Camera Dahua DH-HAC-HFW1230RP-Z-IRE61,355,0002,710,000
19Camera Dahua DH-HAC-HDBW1230EP890,0001,780,000
DÒNG DAHUA LITE PLUS 2.0MP FULL-COLOR
1Camera Dahua DH-HAC-HFW1239TLMP-LED935,0001,870,000
2Camera Dahua DH-HAC-HFW1239TLMP-A-LED1,045,0002,090,000
3Camera Dahua DH-HAC-HFW1239TP-LED891,0001,782,000
4Camera Dahua DH-HAC-HFW1239TP-A-LED979,0001,958,000
5Camera Dahua DH-HAC-HDW1239TLP-LED792,0001,584,000
6Camera Dahua DH-HAC-HDW1239TLP-A-LED847,0001,694,000
7Camera Dahua DH-HAC-HDW1239TP-LED891,0001,782,000
8Camera Dahua DH-HAC-HDW1239TP-A-LED979,0001,958,000
CAMERA DAHUA HDCVI DÒNG LITE 4.0MP
1Camera Dahua DH-HAC-HFW1400TP-A-S2770,0001,540,000
2Camera Dahua DH-HAC-HFW1400TLP-A-S2845,0001,690,000
3Camera Dahua DH-HAC-HDW1400EMP-A-S2935,0001,870,000
4Camera Dahua DH-HAC-HFW1400RP625,0001,250,000
5Camera Dahua DH-HAC-HDW1400RP-S2625,0001,250,000
6Camera Dahua DH-HAC-HFW1400SP-S2770,0001,540,000
7Camera Dahua DH-HAC-HDW1400MP700,0001,400,000
8Camera Dahua DH-HAC-HDW1400EMP-S2845,0001,690,000
9Camera Dahua DH-HAC-HDBW1400EP-S21,001,0002,002,000
10Camera Dahua DH-HAC-HFW1400DP-S21,001,0002,002,000
11Camera Dahua DH-HAC-HFW1400TP-S2700,0001,400,000
12Camera Dahua DH-HAC-EW2401P2,050,0004,100,000
CAMERA DAHUA HDCVI DÒNG LITE 5.0MP
1Camera Dahua DH-HAC-HFW1500SP950,0001,900,000
2Camera Dahua DH-HAC-HDW1500MP850,0001,700,000
3Camera Dahua DH-HAC-HFW1500TLP810,0001,620,000
4Camera Dahua DH-HAC-HFW1500TLP-A930,0001,860,000
5Camera Dahua DH-HAC-HFW1500TP-A930,0001,860,000
6Camera Dahua DH-HAC-HDW1500EMP-A975,0001,950,000
7Camera Dahua DH-HAC-HFW1500DP1,070,0002,140,000
DÒNG DAHUA LITE 5MP FULL-COLOR
1Camera Dahua DH-HAC-HFW1509TLMP-LED990,0001,980,000
2Camera Dahua DH-HAC-HFW1509TLMP-A-LED1,100,0002,200,000
3Camera Dahua DH-HAC-HFW1509TP-LED925,0001,850,000
4Camera Dahua DH-HAC-HFW1509TP-A-LED1,030,0002,060,000
5Camera Dahua DH-HAC-HDW1509TLP-LED850,0001,700,000
6Camera Dahua DH-HAC-HDW1509TLP-A-LED925,0001,850,000
7Camera Dahua DH-HAC-HDW1509TP-LED925,0001,850,000
8Camera Dahua DH-HAC-HDW1509TP-A-LED1,030,0002,060,000
CAMERA DAHUA HDCVI DÒNG LITE 4K
1Camera Dahua DH-HAC-HFW1800TLP850,0001,700,000
2Camera DahuaDH-HAC-HDW1800MP890,0001,780,000
3Camera Dahua DH-HAC-HFW1801DP1,130,0002,260,000
4Camera Dahua DH-HAC-HDW1800TLP850,0001,700,000
5Camera Dahua DH-HAC-HDW1800TLP-A990,0001,980,000
6Camera Dahua DH-HAC-HFW1800TP960,0001,920,000
7Camera Dahua DH-HAC-HFW1800TP-A1,000,0002,000,000
DÒNG PRO 2.0MP FULL-COLOR STARLIGHT HỖ TRỢ LED
1Camera Dahua DH-HAC-HFW2249TP-I8-A-LED1,700,0003,400,000
2Camera Dahua DH-HAC-HFW2249EP-A-LED1,470,0002,940,000
3Camera Dahua DH-HAC-HDW2249TP-A-LED1,550,0003,100,000
DAHUA DÒNG PRO 2.0MP STARLIGHT CHỐNG NGƯỢC SÁNG THỰC 120dB
1Camera Dahua DH-HAC-HUM3201BP1,350,0002,700,000
2Camera Dahua DH-HAC-HDW2231SP1,147,0002,294,000
3Camera Dahua DH-HAC-HDBW2231EP1,240,0002,480,000
4Camera Dahua DH-HAC-HDBW3231EP-Z2,960,0005,920,000
DAHUA CAMERA HDCVI DÒNG LITE HỖ TRỢ CHỨC NĂNG IoT
1Camera Dahua DH-HAC-ME1500DP940,0001,880,000
2Camera Dahua DH-HAC-ME1200EP-LED592,0001,184,000
3Camera Dahua DH-HAC-ME1500EP-LED765,0001,530,000
4Camera Dahua DH-HAC-ME1200BP-LED615,0001,230,000
5Camera Dahua DH-HAC-ME1500BP-LED765,0001,513,000
6Camera Dahua DH-HAC-ME1400BP-PIR920,0001,840,000
DAHUA CAMERA IP WIFI
1Camera IP Dahua DH-IPC-C15P1,080,0002,160,000
2Camera IP Dahua DH-IPC-C35P1,265,0002,530,000
3Camera IP Dahua DH-IPC-K15P1,300,0002,600,000
4Camera IP Dahua DH-IPC-K35P1,739,0003,478,000
5Camera IP Dahua DH-IPC-HFW1120SP-W1,540,0003,080,000
6Camera IP Dahua DH-IPC-HFW1320SP-W1,720,0003,440,000
7Camera IP Dahua DH-IPC-HDBW1120EP-W1,540,0003,080,000
8Camera IP Dahua DH-IPC-HDBW1320EP-W1,720,0003,440,000
DAHUA CAMERA DSS 2MP
1Camera Dahua DS2230SFIP-S2935,0001,870,000
2Camera Dahua DS2230RDIP-S2935,0001,870,000
3Camera Dahua DS2230TDIP-S2935,0001,870,000
DAHUA CAMERA DSS 4MP
1Camera Dahua DS2431SFIP-S21,200,0002,400,000
2Camera Dahua DS2431RDIP-S21,200,0002,400,000
3Camera Dahua DS2431TDIP-S21,200,0002,400,000
DAHUA CAMERA DÒNG ALPS H.265
1Camera Dahua DH-IPC-HFW1230SP-S41,050,0002,100,000
2Camera Dahua DH-IPC-HDW1230SP-S4
3Camera Dahua DH-IPC-HFW1230MP-S-I21,575,0003,150,000
4Camera Dahua DH-IPC-HFW1230MP-AS-I21,750,0003,500,000
5Camera Dahua DH-IPC-HFW4231TP-S-S41,815,0003,630,000
DAHUA CAMERA DÒNG LITE 2MP FULL-COLOR
1Camera Dahua DH-IPC-HFW1239S1P-LED-S41,175,0002,350,000
2Camera Dahua DH-IPC-HDW1239T1P-LED-S41,175,0002,350,000
3Camera Dahua DH-IPC-HFW2239SP-SA-LED-S21,645,0003,290,000
4Camera Dahua DH-IPC-HFW2239MP-AS-LED-B-S21,880,0003,760,000
5Camera Dahua DH-IPC-HDW2239TP-AS-LED-S21,645,0003,290,000
DAHUA CAMERA DÒNG LITE 4MP FULL-COLOR
1Camera Dahua DH-IPC-HFW2439SP-SA-LED-S21,740,0003,480,000
2Camera Dahua DH-IPC-HFW2439MP-AS-LED-B-S21,975,0003,950,000
3Camera Dahua DH-IPC-HDW2439TP-AS-LED-S21,740,0003,480,000
DAHUA LITE AI 2MP FULL-COLOR
1Camera AI Dahua DH-IPC-HFW3249EP-AS-LED2,540,0005,080,000
2Camera AI Dahua DH-IPC-HDW3249TMP-AS-LED2,350,0004,700,000
DAHUA LITE HỖ TRỢ STARLIGHT, H265+ THẾ HỆ MỚI
1Camera Dahua DH-IPC-HFW2230SP-S-S21,210,0002,420,000
2Camera Dahua DH-IPC-HDW2230TP-AS-S21,210,0002,420,000
3Camera Dahua DH-IPC-HDBW2230EP-S-S21,250,0002,500,000
DAHUA 2MP WDR 120dB
1Camera Dahua DH-IPC-HFW2231SP-S-S21,350,0002,700,000
2Camera Dahua DH-IPC-HDBW2231EP-S-S21,400,0002,800,000
3Camera Dahua DH-IPC-HFW2231TP-AS-S21,555,0003,110,000
4Camera Dahua DH-IPC-HDW2231TP-AS-S21,350,0002,700,000
5Camera Dahua DH-IPC-HFW2231TP-ZS-S23,196,0006,392,000
6Camera Dahua DH-IPC-HDW2231TP-ZS-S23,196,0006,392,000
DAHUA 4MP WDR 120dB
1Camera Dahua DH-IPC-HFW2431SP-S-S21,450,0002,900,000
2Camera Dahua DH-IPC-HDBW2431EP-S-S21,450,0002,900,000
3Camera Dahua DH-IPC-HFW2431TP-AS-S21,645,0003,290,000
4Camera Dahua DH-IPC-HDW2431TP-AS-S21,450,0002,900,000
DAHUA 5MP WDR 120dB
1Camera Dahua DH-IPC-HFW2531SP-S-S22,090,0004,180,000
2Camera Dahua DH-IPC-HDBW2531EP-S-S22,090,0004,180,000
3Camera Dahua DH-IPC-HDW2531TP-AS-S22,090,0004,180,000
DAHUA 8MB WDR 120dB
1Camera Dahua DH-IPC-HFW2831SP-S-S22,260,0004,520,000
2Camera Dahua DH-IPC-HDBW2831EP-S-S22,260,0004,520,000
3Camera Dahua DH-IPC-HDW2831TP-AS-S22,260,0004,520,000
4Camera Dahua DH-IPC-HFW2831TP-AS-S23,055,0006,110,000
5Camera Dahua DH-IPC-HFW2831TP-ZAS-S2
6Camera Dahua DH-IPC-HDBW2831RP-ZAS-S2
DAHUA LITE 4MP CHỐNG NGƯỢC SÁNG THỰC 120dB
1Camera Dahua DH-IPC-HFW1431SP-S41,190,0002,380,000
2Camera Dahua DH-IPC-HDW1431SP-S4
3Camera Dahua DH-IPC-HDBW1431EP-S41,240,8002,481,600
DAHUA LITE AI 2MP
1Camera AI Dahua DH-IPC-HFW3241EP-AS1,692,0003,384,000
2Camera AI Dahua DH-IPC-HFW3241MP-AS-I22,162,0004,324,000
3Camera AI Dahua DH-IPC-HDBW3241FP-AS-M1,645,0003,290,000
4Camera AI Dahua DH-IPC-HDBW3241EP-S1,645,0003,290,000
5Camera AI Dahua DH-IPC-HDBW3241EP-AS1,833,0003,666,000
6Camera AI Dahua DH-IPC-HDW3241TMP-AS1,598,0003,196,000
7Camera AI Dahua DH-IPC-HFW3241TP-ZS3,055,0006,110,000
8Camera AI Dahua DH-IPC-HFW3241TP-ZAS3,525,0007,050,000
9Camera AI Dahua DH-IPC-HDBW3241RP-ZASLiên hệLiên hệ
DAHUA LITE AI 4MP
1Camera Dahua DH-IPC-HFW3441EP-AS2,021,0004,042,000
2Camera Dahua DH-IPC-HFW3441MP-AS-I22,303,0004,606,000
3Camera Dahua DH-IPC-HDBW3441EP-S2,162,0004,324,000
4Camera Dahua DH-IPC-HDBW3441EP-ASLiên hệLiên hệ
5Camera Dahua DH-IPC-HDW3441TMP-AS1,833,0003,666,000
6Camera Dahua DH-IPC-HFW3441TP-ZS3,196,0006,392,000
7Camera Dahua DH-IPC-HFW3441TP-ZAS3,666,0007,332,000
8Camera Dahua DH-IPC-HDBW3441RP-ZASLiên hệLiên hệ
DAHUA DÒNG PRO-AI
1Camera Pro AI DH-IPC-HFW5241TP-AS-PVLiên hệLiên hệ
2Camera Pro AI DH-IPC-HFW5241TP-AS-PVDLiên hệLiên hệ
3Camera Pro AI DH-IPC-HDW5241HP-AS-PVLiên hệLiên hệ
4Camera Pro AI DH-IPC-HDW5241TMP-AS-LEDLiên hệLiên hệ
5Camera Pro AI DH-IPC-HDW5241TMP-ASLiên hệLiên hệ
6Camera Pro AI DH-IPC-HFW5241TP-SLiên hệLiên hệ
7Camera Pro AI DH-IPC-HFW5442EP-SLiên hệLiên hệ
8Camera Pro AI DH-IPC-HFW5442TP-AS-LEDLiên hệLiên hệ
9Camera Pro AI DH-IPC-HDW5442TMP-AS-LEDLiên hệLiên hệ
10Camera Pro AI DH-IPC-HFW5541TP-ASELiên hệLiên hệ
DAHUA CAMERA FISH-EYE
1Camera fisheye Dahua DH-IPC-EW4431P-ASW2,445,0004,890,000
2Camera fisheye Dahua DH-IPC-EW5531P-AS4,465,0008,930,000
3Camera fisheye Dahua DH-IPC-EB5531P3,500,0007,000,000
4Camera fisheye Dahua DH-IPC-EBW81230PLiên hệLiên hệ
DAHUA ECO-SAVVY 3.0 CÔNG NGHỆ 4G
1Camera Dahua DH-IPC-HFW4230MP-4G-AS-I24,300,0008,600,000
DAHUA ECO-SAVVY 3.0 CÔNG NGHỆ ePoE
1Camera Dahua DH-IPC-HFW4231EP-SELiên hệLiên hệ
2Camera Dahua DH-IPC-HDBW5231EP-ZELiên hệLiên hệ
3Camera Dahua DH-IPC-HFW4431TP-ASE3,480,0006,960,000
DAHUA ECO-SAVVY 3.0 FULL-COLOR STARLIGHT HỖ TRỢ ePoE
1Camera Dahua DH-IPC-HFW4239TP-ASE3,212,0006,424,000
2Camera Dahua DH-IPC-HDBW4239RP-ASE3,212,0006,424,000
DAHUA ECO-SAVVY 3.0
1Camera Dahua DH-IPC-HDW4830EMP-AS3,450,0006,900,000
DAHUA DÒNG ULTRA-SMART
1Camera Dahua DH-IPC-HFW8231EP-ZLiên hệ15,050,000
2Camera Dahua DH-IPC-HFW8231EP-Z515,730,000
3Camera Dahua DH-IPC-HFW8331EP-ZLiên hệLiên hệ
4Camera Dahua DH-IPC-HFW8331EP-Z5
DAHUA CAMERA SPEED DOME HDCVI
1Camera Dahua DH-SD49225I-HC ( Starlight, chống ngược sáng thực)6,040,00012,080,000
2Camera Dahua DH-SD59225I-HC (Starlight, Chống ngược sáng thực)6,890,00013,780,000
3Camera Dahua DH-SD6CE131I-HC (Starlight, Chống ngược sáng thực)7,245,00014,490,000
4Camera Dahua DH-SD6CE225I-HC (Starlight, Chống ngược sáng thực)7,245,00014,490,000
5Camera Dahua DH-SD42212I-HC (Starlight, Chống ngược sáng thực)4,305,0008,610,000
6Camera Dahua DH-SD42C212I-HC (Starlight, Chống ngược sáng thực)4,300,0008,600,000
DAHUA CAMERA SPEED DOME IP
1Camera IP Dahua DH-SD59430U-HNI (4Mp, 30X, auto tracking)Liên hệLiên hệ
2Camera IP Dahua DH-SD6C430U-HNI (4Mp, 30X, auto tracking)Liên hệLiên hệ
3Camera IP Dahua DH-SD6CE230U-HNI (Starlight, auto tracking)Liên hệLiên hệ
4Camera IP Dahua DH-SD49225T-HN (Starlight, Chống ngược sáng thực)8,055,00016,110,000
5Camera IP Dahua DH-SD59225U-HNI (Starlight, auto tracking)9,820,00019,640,000
6Camera IP Dahua DH-SD6CE225U-HNI (Starlight, auto tracking)10,775,00021,550,000
7Camera IP Dahua DH-SD42212T-HN (Starlight, Chống ngược sáng thực)5,985,00011,970,000
8Camera IP Dahua DH-SD29204UE-GN3.950,0007,900,000
9Camera IP Dahua DH-SD29204UE-GN-W4,285,0008,570,000
10Camera IP Dahua DH-PTZ1C203UE-GN-WLiên hệLiên hệ
CAMERA DAHUA DÒNG EZ-IP 2.0MP
1Camera IP Dahua IPC-B1B20P1,140,0002,280,000
2Camera IP Dahua IPC-T1B20P-L960,0001,920,000
3Camera IP DahuaIPC-T1B20P1,140,0002,280,000
4Camera IP Dahua IPC-D1B20P-L1,050,0002,100,000
5Camera IP Dahua IPC-D1B20P1,230,0002,460,000
6Camera IP Dahua IPC-D2B20P-L1,140,0002,280,000
7Camera IP Dahua IPC-D2B20P1,330,0002,660,000
CAMERA DAHUA DÒNG EZ-IP 4.0MP
1Camera IP Dahua IPC-B1B40P1,415,0002,830,000
2Camera IP Dahua IPC-T1B40P1,415,0002,830,000
3Camera IP Dahua IPC-D1B40P1,500,0003,000,000
4Camera IP Dahua IPC-D2B40P1,600,0003,200,000
CAMERA IMOU
1Camera Imou IPC-C22EP-IMOU640,0001,280,000
2Camera Imou IPC-A22EP-IMOU770,0001,540,000
3Camera Imou IPC-G22P-IMOU890,0001,960,000
4Camera Imou IPC-F22P-IMOU920,0001,840,000
5Camera Imou IPC-G26EP-IMOU1,120,0002,240,000
6Camera Imou IPC-G42P-IMOU1,050,0002,100,000
7Camera Imou IPC-D22P-IMOU860,0001,720,000
8Camera Imou IPC-D42P-IMOU1,020,0002,040,000
9Camera Imou IPC-K22P-IMOU1,175,0002,350,000
10Camera Imou IPC-K42P-IMOU1,269,0002,538,000
11Camera Imou IPC-C26EP-IMOU1,500,0003,000,000
CAMERA ĐẾM NGƯỜI
12Camera đếm người Dahua  DH-IPC-HD4140XP-3DLiên hệLiên hệ
13Camera đếm người Dahua DH-IPC-HDW8341XP-3DLiên hệLiên hệ
CAMERA DAHUA NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT
14Camera Dahua DH-IPC-HFW5241TP-AS-LEDLiên hệLiên hệ
15Camera Dahua DH-IPC-HDW5241TMP-AS-LEDLiên hệLiên hệ
16Camera Dahua DH-IPC-HFW5442TP-AS-LEDLiên hệLiên hệ
17Camera Dahua DH-IPC-HDW5442TMP-AS-LEDLiên hệLiên hệ
CAMERA GIAO THÔNG
1Camera Dahua DH-ITC352-AU3F-(IR)LLiên hệLiên hệ
2Camera Dahua DH-ITC952-AU3F-(IR)L
3Camera Dahua PFL25-L12M
4Camera Dahua DH-ITALE-060AA-P
5Camera Dahua DH-PFA162
6Camera Dahua DH-ITALF-300AC
7Camera Dahua DH-ITARD-024SA
8Camera Dahua DH-ITASD-016RA
9Camera Dahua DH-ITSE0804-GN5B-D
VIDEO WALL
1DH-DHL32-F600Liên hệLiên hệ
2DH-M70-4U-E
3DH-VDC0605H-M70
CAMERA CHỐNG CHÁY NỔ
1Camera Dahua DH-EPC230ULiên hệLiên hệ
2Camera Dahua DH-EPC230U-PTZ
3Camera Dahua DH-EPC230U-PTZ-IR
CAMERA CHỐNG ĂN MÒN
1Camera Dahua DH-SDZW2030U-SLLiên hệLiên hệ
2Camera Dahua DH-SD60230U-HNI-SL
CAMERA CẢM BIẾN NHIỆT CÔNG NGHIỆP
1Camera Dahua DH-TPC-BF2221-TLiên hệLiên hệ
CAMERA HÀNH TRÌNH
1Camera Dahua DHI-DVR0404ME-SC-GC5,990,00011,980,000
2Camera Dahua DH-HAC-HDW1100G-M810,0001,620,000
3Camera Dahua DHI-DSS4004Liên hệLiên hệ
ĐẦU GHI DAHUA NVR AI HỖ TRỢ NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT
1Đầu ghi Dahua AI DH-NVR4208-8P-ILiên hệLiên hệ
2Đầu ghi Dahua AI DHI-NVR4216-I
3Đầu ghi Dahua AI NVR5216
ĐẦU GHI DAHUA HDCVI
1Đầu ghi Dahua DH-XVR1A04 (Hỗ trợ DSS DDNS)1,110,0002,222,000
2Đầu ghi Dahua DH-XVR1A08 (Hỗ trợ DSS DDNS)1,430,0002,860,000
ĐẦU GHI DAHUA HỖ TRỢ CAMERA 2.0MP
1Đầu ghi Dahua DH-XVR5432L22,160,000
ĐẦU GHI DAHUA CHUẨN NÉN H.265+
1Đầu ghi Dahua DH-XVR4104C-X1 (Hỗ trợ DSS DDNS)1,430,0002,860,000
2Đầu ghi Dahua DH-XVR4108C-X1 (Hỗ trợ DSS DDNS)1,760,0003,520,000
3Đầu ghi Dahua DH-XVR4104HS-X1 (Hỗ trợ DSS DDNS)1,496,0002,992,000
4Đầu ghi Dahua DH-XVR4108HS-X1 (Hỗ trợ DSS DDNS)2,035,0004,070,000
5Đầu ghi Dahua DHI-XVR4116HS-X (Hỗ trợ DSS DDNS)2,585,0005,170,000
6Đầu ghi Dahua DH-XVR4232AN-X (Hỗ trợ DSS DDNS)6,160,000
7Đầu ghi Dahua DH-XVR5104C-X1 (Hỗ trợ DSS DDNS)1,540,0003,080,000
8Đầu ghi Dahua DH-XVR5104HS-X1(Hỗ trợ DSS DDNS)1,760,0003,520,000
9Đầu ghi Dahua XVR5108HS-X (Hỗ trợ DSS DDNS)2,783,0005,566,000
10Đầu ghi Dahua DH-XVR5116HS-X (Hỗ trợ DSS DDNS)3,619,0007,238,000
11Đầu ghi Dahua DH-XVR5216AN-X (Hỗ trợ DSS DDNS)5,170,000
12Đầu ghi Dahua DH-XVR5232AN-X (Hỗ trợ DSS DDNS)8,635,000
13Đầu ghi Dahua DH-XVR7104HE-4KL-X
(Hỗ trợ DSS DDNS)
Liên hệLiên hệ
14Đầu ghi Dahua DH-XVR7108HE-4KL-XLiên hệLiên hệ
15Đầu ghi Dahua DH-XVR7208A-4K-XLiên hệLiên hệ
16Đầu ghi Dahua DH-XVR7116HE-4KL-XLiên hệLiên hệ
ĐẦU GHI DAHUA HỖ TRỢ CAMERA 4.0MP – 4K THẾ HỆ MỚI
17Đầu ghi Dahua DH-XVR5104C-4M1,845,0003,690,000
18Đầu ghi Dahua  DH-XVR5216AN-4KL5,445,00010,890,000
ĐẦU GHI DAHUA HỖ TRỢ CAMERA 4K CHUẨN NÉN H.265+
19Đầu ghi Dahua  DH-XVR5104C-4KL-X
(Hỗ trợ DSS DDNS)
2,325,0004,650,000
20Đầu ghi Dahua  DH-XVR5104H-4KL-X
(Hỗ trợ DSS DDNS)
2,470,0004,940,000
21Đầu ghi Dahua  DH-XVR5108HS-4KL-X
(Hỗ trợ DSS DDNS)
3,6554,0007,308,000
22Đầu ghi Dahua  XVR5116H-4KL-X
(Hỗ trợ DSS DDNS)
5,360,00010,720,000
23Đầu ghi Dahua  DH-XVR5216AN-4KL-X
(Hỗ trợ DSS DDNS)
6,300,00012,600,000
ĐẦU GHI DAHUA DÒNG LITE HỖ TRỢ 1 Ổ CỨNG
24Đầu ghi Dahua DHI-NVR1104HS-S3-DSS1,245,0002,490,000
25Đầu ghi Dahua DHI-NVR1108HS-S3-DSS1,300,0002,600,000
26Đầu ghi Dahua DHI-NVR2104HS-4KS21,650,0003,300,000
27Đầu ghi Dahua DHI-NVR2108HS-4KS21,815,0003,630,000
28Đầu ghi Dahua DHI-NVR2116HS-4KS22,090,0004,180,000
29Đầu ghi Dahua NVR4104HS-4KS22,244,0004,488,000
30Đầu ghi Dahua DHI-NVR4108HS-4KS2/L (Hỗ trợ SMD)1,850,0003,700,000
31Đầu ghi Dahua DHI-NVR4116HS-4KS2/L
(Hỗ trợ SMD)
2,150,0004,300,000
ĐẦU GHI DAHUA DÒNG LITE HỖ TRỢ PoE
32Đầu ghi Dahua DHI-NVR2104-P-4KS22,475,0004,950,000
33Đầu ghi Dahua DHI-NVR2108-8P-4KS23,520,0007,040,000
ĐẦU GHI DAHUA DÒNG LITE HỖ TRỢ WIFI
34Đầu ghi Dahua DHI-NVR2104HS-W-4KS2Liên hệLiên hệ
35Đầu ghi Dahua DHI-NVR4104HS-W-S23,020,0006,040,000
ĐẦU GHI DAHUA DÒNG LITE HỖ TRỢ 2 Ổ CỨNG THẾ HỆ MỚI
36Đầu ghi Dahua DHI-NVR4208-4KS2/L (Hỗ trợ SMD)2,820,0005,640,000
37Đầu ghi Dahua DHI-NVR4216-4KS2/L
(Hỗ trợ SMD)
3,055,0006,110,000
ĐẦU GHI DAHUA DÒNG LITE HỖ TRỢ 2 Ổ CỨNG
38Đầu ghi Dahua DHI-NVR4232-4KS25,093,00010,180,000
ĐẦU GHI DAHUA DÒNG PRO HỖ TRỢ 2 Ổ CỨNG
39Đầu ghi Dahua DHI-NVR5208-4KS25,775,00011,550,000
40Đầu ghi Dahua DHI-NVR5216-4KS26,250,00012,500,000
41Đầu ghi Dahua DHI-NVR5232-4KS27,530,00015,060,000
ĐẦU GHI DAHUA DÒNG PRO HỖ TRỢ 4 Ổ CỨNG
42Đầu ghi DahuaDHI-NVR5416-4KS2Liên hệ19,020,000
43Đầu ghi Dahua DHI-NVR5432-4KS220,412,000
44Đầu ghi Dahua DHI-NVR5464-4KS222,370,000
ĐẦU GHI DAHUA DÒNG PRO HỖ TRỢ 8 Ổ CỨNG
45Đầu ghi Dahua DHI-NVR5832-R-4KS2Liên hệLiên hệ
46Đầu ghi Dahua DHI-NVR5864-4KS2Liên hệ32,600,000
ĐẦU GHI DAHUA DÒNG ULTRA HỖ TRỢ 8 Ổ CỨNG
47Đầu ghi Dahua DHI-NVR608-32/64-4KS2 Liên hệLiên hệ
48Đầu ghi Dahua DHI-NVR608-128-4KS2Liên hệLiên hệ
ĐẦU GHI DAHUA DÒNG ULTRA HỖ TRỢ 16 Ổ CỨNG
49Đầu ghi Dahua DHI-NVR616-64/128-4KS2Liên hệLiên hệ
BỘ KIT EZ-IP 2.0MP (1 ĐẦU GHI HÌNH 4 KÊNH POE VÀ 4 CAMERA)
1Bộ kit Dahua  EZIP-KIT
NVR1B04HC-4P/E/
5,740,00011,480,000
2Bộ kit Dahua EZIP-KIT
NVR1B04HC-4P/E/
5,740,00011,480,000
ĐẦU GHI HÌNH EZ-IP
1Đầu ghi NVR1B04/L1,200,0002,400,000
2Đầu ghi NVR1B08/L1,300,0002,600,000
ĐẦU GHI EZ-IP HỔ TRỢ PoE
1Đầu ghi NVR1B04HS-4P2,400,0004,800,000
2Đầu ghi NVR1B08HS-8P3,360,0006,720,000
SWITCH DAHUA
GIGA SWITCH 
1Switch Dahua DH-PFS3005-5GTLiên hệ704,000
2Switch Dahua DH-PFS3008-8GT1,490,000
3Switch Dahua DH-PFS3016-16GT2,904,000
4Switch Dahua DH-PFS3024-24GT3,938,000
ETHERNET SWITCH 
1Switch Dahua DH-PFS3005-5ET-LLiên hệ260,000
2Switch Dahua DH-PFS3008-8ET-L340,000
3Switch Dahua DH-PFS3005-5GT-L580,000
4Switch Dahua DH-PFS3008-8GT-L850,000
POE SWITCH
POE SWITCH PHỔ THÔNG
1Poe switch Dahua DH-PFS3005-4ET-36Liên hệ1,310,000
2Poe switch Dahua DH-PFS3005-4P-58Liên hệ1,606,000
3Poe switch Dahua DH-PFS3106-4ET-60Liên hệ3,100,000
4Poe switch Dahua DH-PFS3009-8ET-65Liên hệ2,090,000
5Poe switch Dahua DH-PFS3009-8ET-96Liên hệ2,662,000
6Poe switch Dahua DH-PFS3110-8P-96Liên hệ3,762,000
7Poe switch Dahua DH-POE Switch
VTNS1060A
520,0001,040,000
POE SWITCH CÔNG NGHIỆP
1Switch Dahua DH-PFS4210-8GT-DP7,950,00015,900,000
2Switch Dahua DH-PFS4218-16ET-190Liên hệ8,700,000
3Switch Dahua DH-PFS4018-16P-25015,820,000
4Switch Dahua DH-PFS4226-24ET-24010,840,000
5Switch Dahua DH-PFS4026-24P-37021,200,000
EPOE SWITCH
1Switch Dahua DH-PFL2106-4ET-962,200,0004,400,000
HỆ THỐNG CHUÔNG HÌNH IP DAHUA
1HT Chuông hình Dahua DHI-VTH2421FB-P2,450,0004,900,000
2HT Chuông hình Dahua DHI-VTH1550CH-S22,700,0005,400,000
3HT Chuông hình Dahua DHI-VTH1520A2,630,0005,260,000
4HT Chuông hình Dahua DHI-VTH5221D/DW-S23,120,0006,240,000
5HT Chuông hình Dahua DHI-VTO2111D-WP-S11,990,0003,980,000
6HT Chuông hình Dahua DHI-VTO6210B2,580,0005,160,000
7HT Chuông hình Dahua DHI-VTO2000A-S12,530,0005,060,000
8HT Chuông hình Dahua POE Switch
DHI-VTNS1060A
520,0001,040,000
THIẾT BỊ KIỂM SOÁT RA VÀO  ( ACCESS CONTROL )
1Access control Dahua DHI-ASC1204C-D5,350,00010,700,000
2Access control Dahua DHI-ASC1204B-S1,850,0003,700,000
3Access control Dahua DHI-ASR1100B670,0001,340,000
4Access control Dahua DHI-ASR1102A(V2)1,650,0003,300,000
5Access control Dahua DHI-ASM102(V2)2,060,0004,120,000
6Access control Dahua DHI-ASI1212D-D3,100,0006,200,000
7Access control Dahua DHI-ASA2212A3,700,0007,400,000
8Access control Dahua DHI-ASA4214F7,300,00014,600,000
KHOÁ CỬA DAHUA
1ASL2101S-LLiên hệ4,180,000
2ASL2101S-R7,848,000
3DHI-ASL8112R-B7,848,000
4DHI-ASL8112S-B7,848,000
5DHI-ASL8112K-B7,848,000
6Thẻ Mifare (IC Card) –
ID Card
Liên hệ
CAMERA HIKVISION
HD-TVI 1 MEGAPIXEL HD 720P
1Camera Hikvision DS-2CE56C0T-IRP500,000
2Camera Hikvision DS-2CE56C0T-IR (Vỏ nhựa, lõi sắt)580,000
3Camera Hikvision DS-2CE16C0T-IRP580,000
4Camera Hikvision DS-2CE16C0T-IRP (Vỏ sắt )660,000
5Camera Hikvision DS-2CE56C0T-IRM740,000
6Camera Hikvision DS-2CE16C0T-IT3 ( 40m )1,010,000
7Camera Hikvision DS-2CE16C0T-IT5 ( 80m )1,170,000
8Camera Hikvision DS-2CE56C0T-IT31,010,000
HD-TVI 2 MEGAPIXEL HD 1080P
9Camera Hikvision DS-2CE16D0T-IRP890,000
10Camera Hikvision DS-2CE16D0T-IR (Vỏ sắt)970,000
11Camera Hikvision DS-2CE16D0T-ITPFS1,160,000
12Camera Hikvision DS-2CE16D0T-ITFS (Vỏ sắt)1,240,000
13Camera Hikvision DS-2CE56D0T-IRP820,000
14Camera Hikvision DS-2CE56D0T-IR (Vỏ nhựa, lõi sắt)890,000
15Camera Hikvision DS-2CE76D0T-ITPFS1,080,000
16Camera Hikvision DS-2CE76D0T-ITMFS (Vỏ sắt)1,210,000
17Camera Hikvision DS-2CE56D0T-IT31,390,000
18Camera Hikvision DS-2CE78D0T-IT3FS1,390,000
19Camera Hikvision DS-2CE16D0T-IT31,520,000
20Camera HikvisionDS-2CE16D0T-IT51,600,000
21Camera Hikvision DS-2CE16D9T-AIRAZH2,670,000
HD-TVI 2 MEGAPIXEL GIÁ CỐ ĐỊNH
22Camera Hikvision DS-2CE16B2-IPF700,000
23Camera Hikvision DS-2CE56B2-IPF700,000
24Camera Hikvision DS-2CE16D0T-ITPF1,000,000
25Camera Hikvision DS-2CE16D0T-ITF (Vỏ sắt)1,080,000
HD-TVI 2 MP ULTRA LOWLIGHT 0.005 LUX CHUYÊN DỤNG BAN ĐÊM & CHỐNG NGƯỢC SÁNG
26Camera Hikvision DS-2CE16D3T-I3P1,160,000
27Camera Hikvision DS-2CE16D3T-I3 (Vỏ sắt)1,230,000
28Camera Hikvision DS-2CE16D3T-ITP1,230,000
29Camera Hikvision DS-2CE16D3T-IT (Vỏ sắt)1,300,000
30Camera HikvisionDS-2CE76D3T-ITP1,090,000
31Camera Hikvision DS-2CE76D3T-ITM (IP67, vỏ sắt)1,300,000
32Camera Hikvision DS-2CE16D3T-IT31,580,000
33Camera Hikvision DS-2CE78D3T-IT3F1,440,000
34Camera Hikvision DS-2CE19D3T-IT3ZF2,280,000
35Camera Hikvision DS-2CE79D3T-IT3ZF2,350,000
36Camera Hikvision DS-2CE5AD3T-VPIT3ZF2,350,000
CAMERA COLORVU 0.0005Lux HD-TVI 2 MP THẾ HỆ MỚI – HÌNH ẢNH MÀU SẮC 24/7
37Camera Hikvision DS-2CE10DF3T-F1,840,000
38Camera Hikvision DS-2CE10DF3T-PF1,720,000
39Camera Hikvision DS-2CE70DF3T-MF1,800,000
40Camera Hikvision DS-2CE70DF3T-PF1,640,000
41Camera Hikvision DS-2CE12DF3T-F2,090,000
42Camera Hikvision DS-2CE72DF3T-F1,970,000
CAMERA COLORVU 2MP CÓ MÀU BAN ĐÊM – TÍCH HỢP ĐÈN & CÒI BÁO ĐỘNG
43Camera Hikvision DS-2CE72DFT-PIRXOF3,070,000
44Camera Hikvision DS-2CE12DFT-PIRXOF3,330,000
HD-TVI 2 MP CHỐNG BÁO ĐỘNG GIẢ (HỖ TRỢ ĐÈN CẢNH BÁO)
45Camera Hikvision DS-2CE71D0T-PIRL1,140,000
46Camera Hikvision DS-2CE71D0T-PIRLPO1,140,000
47Camera Hikvision DS-2CE11D0T-PIRL1,140,000
48Camera Hikvision DS-2CE11D0T-PIRLPO1,140,000
49Camera Hikvision DS-2CE12D0T-PIRL1,440,000
50Camera Hikvision DS-2CE12D0T-PIRLO1,520,000
HD-TVI ULTRA LOWLIGHT 2 MP CHỐNG BÁO ĐỘNG GIẢ (HỖ TRỢ ĐÈN CẢNH BÁO)
51Camera Hikvision DS-2CE71D8T-PIRL2020000
52Camera Hikvision DS-2CE71D8T-PIRLO2110000
53Camera Hikvision DS-2CE11D8T-PIRL2020000
54Camera Hikvision DS-2CE11D8T-PIRLO2110000
55Camera Hikvision DS-2CE12D8T-PIRL2370000
56Camera Hikvision DS-2CE12D8T-PIRLO2460000
HD-TVI 5 MP CHỐNG BÁO ĐỘNG GIẢ (HỖ TRỢ ĐÈN CẢNH BÁO CHUYỂN ĐỘNG)
57Camera Hikvision DS-2CE71H0T-PIRL1570000
58Camera Hikvision DS-2CE71H0T-PIRLO1650000
59Camera Hikvision DS-2CE11H0T-PIRL1570000
60Camera Hikvision DS-2CE11H0T-PIRLO1650000
61Camera Hikvision DS-2CE12H0T-PIRL1690000
62Camera Hikvision DS-2CE12H0T-PIRLO1780000
CAMERA 5 MEGAPIXEL
63Camera Hikvision DS-2CE16H0T-ITPF1400000
64Camera Hikvision DS-2CE16H0T-ITPFS1350000
65Camera Hikvision DS-2CE16H0T-ITF1480000
66Camera Hikvision DS-2CE16H0T-ITFS1450000
67Camera Hikvision DS-2CE56H0T-ITPF1310000
68Camera Hikvision DS-2CE76H0T-ITPFS1300000
69Camera Hikvision DS-2CE56H0T-ITMF1480000
70Camera Hikvision DS-2CE76H0T-ITMFS1350000
71Camera Hikvision DS-2CE16H0T-IT3F1780000
72Camera Hikvision DS-2CE16H0T-IT5F1950000
73Camera Hikvision DS-2CE56H0T-IT3F1690000
74Camera Hikvision DS-2CE78H0T-IT3FS1810000
75Camera Hikvision DS-2CE16H0T-IT3ZF3050000
76Camera Hikvision DS-2CE56H0T-IT3ZF2970000
CAMERA 5 MEGAPIXEL ULTRA LOW LIGHT
77Camera Hikvision DS-2CE16H8T-ITF2810000
78Camera Hikvision DS-2CE76H8T-ITMF2810000
79Camera Hikvision DS-2CE16H8T-IT3F3160000
80Camera Hikvision DS-2CE16H8T-IT5F3330000
81Camera Hikvision DS-2CE78H8T-IT3F3160000
82Camera Hikvision DS-2CE19H8T-AIT3ZF
(2.7 ~ 13.5 Auto Focus)
5440000
83Camera Hikvision DS-2CE79H8T-AIT3ZF
(2.7 ~ 13.5 Auto Focus)
5350000
CAMERA 4K (4 TRONG 1)
84Camera Hikvision DS-2CE16U1T-ITPF2720000
85Camera Hikvision DS-2CE16U1T-ITF2890000
86Camera Hikvision DS-2CE76U1T-ITPF2540000
87Camera Hikvision DS-2CE76U1T-ITMF2810000
88Camera Hikvision DS-2CE16U1T-IT3F3330000
89Camera Hikvision DS-2CE16U1T-IT5F3510000
90Camera Hikvision DS-2CE78U1T-IT3F2980000
91Camera Hikvision DS-2CE19U1T-IT3ZF5440000
92Camera Hikvision DS-2CE5AU1T-VPIT3ZF5440000
CAMERA SPEED DOME TVI
93Camera Hikvision DS-2AE4215T-D3
15X, 4~60mm
11320000
94Camera Hikvision DS-2AE4225T-D13950000
95Camera Hikvision DS-2AE4225T-D3
25X, 4.8~120 mm
96Camera Hikvision DS-2AE4215TI-D
15X, 5 mm to 75 mm
13070000
97Camera Hikvision DS-2AE4225TI-D
25X, 4.8 ~ 120 mm
15700000
98Camera Hikvision DS-2AE5225TI-A(C)
25X, 4.8~120 mm
17460000
99Camera Hikvision DS-2AE5232TI-A(C)
32X, 4.8~153 mm
26230000
100Camera Hikvision DS-2AE7225TI-A(C)
25X, 4.8~120 mm
20090000
101Camera Hikvision DS-2AE7232TI-A(C)
32X, 4.8~153 mm
28880000
CAMERA COLORVU 0.0005Lux HD-TVI 2 MP – HÌNH ẢNH MÀU SẮC 24/7
102Camera Hikvision DS-2CE10DFT-F2540000
103Camera Hikvision DS-2CE12DFT-F2890000
104Camera Hikvision DS-2CE72DFT-F2630000
CAMERA IP
CAMERA IP GIÁ RẺ 1MP
1Camera IP Hikvision DS-B3100VN1770000
2Camera IP Hikvision DS-D3100VN1770000
3Camera IP Hikvision DS-2CD1001-I1610000
4Camera IP Hikvision DS-2CD1101-I1690000
CAMERA IP GIÁ RẺ 2MP
1Camera IP Hikvision DS-B3200VN2080000
2Camera IP Hikvision DS-D3200VN2080000
3Camera IP Hikvision DS-2CD1021-I2120000
4Camera IP Hikvision DS-2CD1121-I2120000
5Camera IP Hikvision DS-2CV1021G0-IDW12710000
CAMERA IP H.265 2MP/4MP SERIES 1
6Camera IP Hikvision DS-2CD1023G0E-I2300000
7Camera IP Hikvision DS-2CD1023G0-I2260000
8Camera IP Hikvision DS-2CD1023G0-IU2460000
9Camera IP Hikvision DS-2CD1123G0E-I2300000
10Camera IP Hikvision DS-2CD1023G0-I2260000
11Camera IP Hikvision DS-2CD1323G0E-I2300000
12Camera IP Hikvision DS-2CD1323G0-IU2460000
13Camera IP Hikvision DS-2CD1043G0E-IF2710000
14Camera IP Hikvision DS-2CD1143G0E-IF2710000
15Camera IP Hikvision DS-2CD1343G0E-IF2710000
CAMERA IP H.265+ Series 2xx1
16Camera IP Hikvision DS-2CD2021G1-I2710000
17Camera IP Hikvision DS-2CD2021G1-IW3020000
18Camera IP Hikvision DS-2CD2021G1-IDW12870000
19Camera IP Hikvision DS-2CD2121G1-IDW13020000
20Camera IP Hikvision DS-2CD2121G0-I2710000
21Camera IP Hikvision DS-2CD2121G0-IS3020000
22Camera IP Hikvision DS-2CD2121G0-IW3020000
23Camera IP Hikvision DS-2CD2121G0-IWS3220000
24Camera IP Hikvision DS-2CD2T21G0-I3020000
25Camera IP Hikvision DS-2CD2T21G0-IS3320000
26Camera IP Hikvision DS-2CD2T21G1-I3050000
27Camera IP Hikvision DS-2CD2T41G1-I3520000
28Camera IP Hikvision DS-2CD2421G0-IW2640000
29Camera IP Hikvision DS-2CD2621G0-I5890000
30Camera IP Hikvision DS-2CD2621G0-IS6290000
31Camera IP Hikvision DS-2CD2621G0-IZ6860000
32Camera IP Hikvision DS-2CD2621G0-IZS7180000
33Camera IP Hikvision DS-2CD2721G0-I5970000
34Camera IP Hikvision DS-2CD2721G0-IS6450000
35Camera IP Hikvision DS-2CD2721G0-IZ6940000
36Camera IP Hikvision DS-2CD2721G0-IZS7340000
DÒNG CAMERA ULTRA-LOW LIGHT IP H265+ 50 FRAME/S
37Camera IP Hikvision DS-2CD2025FHWD-I5850000
38Camera IP Hikvision DS-2CD2125FHWD-I6020000
39Camera IP Hikvision DS-2CD2T25FHWD-I56000000
40Camera IP Hikvision DS-2CD2T25FHWD-I86850000
41Camera IP Hikvision DS-2CD2325FHWD-I5930000
42Camera IP Hikvision DS-2CD2625FHWD-IZ11190000
43Camera IP Hikvision DS-2CD2625FHWD-IZS11450000
44Camera IP Hikvision DS-2CD2725FHWD-IZ11190000
45Camera IP Hikvision DS-2CD2725FHWD-IZS11530000
DÒNG CAMERA IP H265+ (MỚI) SERIE 2xx3
46Camera IP Hikvision DS-2CD2023G0-I4290000
47Camera IP Hikvision DS-2CD2043G0-I4610000
48CAMERA IP Hikvision DS-2CD2063G0-I5150000
49CAMERA IP Hikvision DS-2CD2083G0-I5780000
50CAMERA IP Hikvision DS-2CD2123G0-I4290000
51Camera IP Hikvision DS-2CD2123G0-IS4610000
52Camera IP Hikvision DS-2CD2123G0-IU4450000
53Camera IP Hikvision DS-2CD2143G0-I4610000
54Camera IP Hikvision DS-2CD2143G0-IS5000000
55Camera IP Hikvision DS-2CD2143G0-IU4760000
56Camera IP Hikvision DS-2CD2163G0-I5000000
57Camera IP Hikvision DS-2CD2163G0-IS5230000
58Camera IP Hikvision DS-2CD2183G0-I6320000
59Camera IP Hikvision DS-2CD2T23G0-I56790000
60Camera IP Hikvision DS-2CD2T23G0-I84450000
61Camera IP Hikvision DS-2CD2T43G0-I54680000
62Camera IP Hikvision DS-2CD2T43G0-I84760000
63Camera IP Hikvision DS-2CD2T43G0-I85000000
64Camera IP Hikvision DS-2CD2T63G0-I55470000
65Camera IP Hikvision DS-2CD2T63G0-I85700000
66Camera IP Hikvision DS-2CD2T83G0-I56250000
67Camera IP Hikvision DS-2CD2T83G0-I86480000
68Camera IP Hikvision DS-2CD2323G0-I4220000
69Camera IP Hikvision DS-2CD2323G0-IU4370000
70Camera IP Hikvision DS-2CD2423G0-IW3360000
71Camera IP Hikvision DS-2CD2443G0-IW4060000
72Camera IP Hikvision DS-2CD2523G0-I4680000
73Camera IP Hikvision DS-2CD2523G0-IS5000000
74Camera IP Hikvision DS-2CD2523G0-IWS5310000
75Camera IP Hikvision DS-2CD2543G0-I5000000
76Camera IP Hikvision DS-2CD2543G0-IS5310000
77Camera IP Hikvision DS-2CD2543G0-IWS5620000
78Camera IP Hikvision DS-2CD2563G0-I5310000
79Camera IP Hikvision DS-2CD2563G0-IS5620000
80Camera IP Hikvision DS-2CD2563G0-IWS5930000
81Camera IP Hikvision DS-2CD2623G1-IZ8590000
82Camera IP Hikvision DS-2CD2623G1-IZS8900000
83Camera IP Hikvision DS-2CD2643G1-IZ9140000
84Camera IP Hikvision DS-2CD2643G1-IZS9530000
85Camera IP Hikvision DS-2CD2663G1-IZ9680000
86Camera IP Hikvision DS-2CD2663G1-IZS9370000
87Camera IP Hikvision DS-2CD2683G1-IZ11170000
88Camera IP Hikvision DS-2CD2683G1-IZS11480000
89Camera IP Hikvision DS-2CD2743G1-IZ9140000
90Camera IP Hikvision DS-2CD2743G1-IZS9530000
DÒNG CAMERA ACCUSENSE IP 4.0 – CHỐNG BÁO ĐỘNG GIẢ
91Camera IP Hikvision DS-2CD2126G2-ISU4840000
92Camera IP Hikvision DS-2CD2146G2-ISU5150000
93Camera IP Hikvision DS-2CD2T26G1-2I6850000
94Camera IP Hikvision DS-2CD2T26G1-4I7100000
95Camera IP Hikvision DS-2CD2T46G1-2I7180000
96Camera IP Hikvision DS-2CD2T46G1-4I7520000
                                    CAMERA IP DÒNG EASY IP 4.0 –                                   CHỐNG BÁO ĐỘNG GIẢ HỖ TRỢ ĐÈN & CÒI
97Camera IP Hikvision DS-2CD2T26G1-4I/SL7940000
98Camera IP Hikvision Camera IP Hikvision DS-2CD2T46G2-ISU/SL5620000
99Camera IP Hikvision DS-2CD2326G1-I/SL6100000
100Camera IP Hikvision DS-2CD2346G2-IU/SL5470000
101Camera IP Hikvision DS-2CD2026G2-IU/SL5150000
102Camera IP Hikvision DS-2CD2046G2-IU/SL5470000
CAMERA IP DÒNG COLORVU EASY IP 4.0 – HÌNH ẢNH MÀU SẮC 24/7
103Camera IP Hikvision DS-2CD1027G0-L3440000
104Camera IP Hikvision DS-2CD1327G0-L3440000
105Camera IP Hikvision DS-2CD2027G1-L5680000
106Camera IP Hikvision DS-2CD2047G1-L6600000
107Camera IP Hikvision DS-2CD2327G3E-L5600000
108Camera IP Hikvision DS-2CD2347G3E-L6520000
109Camera IP Hikvision DS-2CD2T27G3E-L6850000
110Camera IP Hikvision DS-2CD2T47G3E-L7700000
CAMERA IP DÙNG CHO GIA ĐÌNH (HOT)
111Camera IP Hikvision DS-2CV2U32FD-IW3020000
112Camera IP Hikvision DS-2CV2Q01EFD-IW1770000
113Camera IP Hikvision DS-2CV2Q21FD-IW(B)1820000
114Camera IP Hikvision DS-2CV2U01EFD-IW1610000
115Camera IP Hikvision DS-2CV2U21FD-IW(B)1660000
DÒNG CAMERA IP ĐẶC BIỆT
116Camera IP Hikvision DS-2CD2955FWD-I14870000
117Camera IP Hikvision DS-2CD2955FWD-IS15200000
118Camera IP Hikvision DS-2PT3326IZ-DE318780000
CAMERA ỐNG KÍNH SIÊU RỘNG
119Camera  Hikvision DS-2CD2345G0P-I (1.68mm)6930000
120Camera Hikvision DS-2CD2T45G0P-I(1.68mm)6930000
CAMERA NGỤY TRANG
121Camera Hikvision DS-2CD6425G0-10
Camera Hikvision DS-2CD6425G0-20
Camera Hikvision DS-2CD6425G0-30
16570000
122Camera Hikvision DS-2CD2D21G0/M-D/NF5000000
123Camera Hikvision DS-2CD2D21G0-D/NF5000000
DÒNG CAMERA SPEED DOME IP
124Camera IP Dome Hikvision DS-2DE1A200IW-DE36680000
125Camera IP Dome Hikvision DS-2DE1A400IW-DE37270000
126Camera IP Dome Hikvision DS-2DE2A204IW-DE37350000
127Camera IP Dome Hikvision DS-2DE2A404IW-DE38020000
128Camera IP Dome Hikvision DS-2DE3A404IW-DE9940000
129Camera IP Dome Hikvision DS-2DE4A215IW-DE18300000
130Camera IP Dome Hikvision DS-2DE4A225IW-DE20800000
131Camera IP Dome Hikvision DS-2DE4215W-DE313280000
132Camera IP Dome Hikvision DS-2DE4215IW-DE14120000
133Camera IP Dome Hikvision DS-2DE4225IW-DE17460000
134Camera IP Dome Hikvision DS-2DE4425IW-DE20800000
135Camera IP Dome Hikvision DS-2DE5225IW-AE19970000
136Camera IP Dome Hikvision DS-2DE5232IW-AE27490000
137Camera IP Dome Hikvision DS-2DE5425IW-AE24980000
138Camera IP Dome Hikvision DS-2DE5432IW-AE30830000
139Camera IP Dome Hikvision DS-2DE7225IW-AE24980000
140Camera IP Dome Hikvision DS-2DE7232IW-AE31660000
BỘ KIT WIFI (4 CAMERA IP 2MP WIFI + 1 NVR WIFI + 4 ADAPTER)
141KIT Wifi 4 Hikvision (NK42W0)10300000
BỘ KIT POE (4 CAMERA IP 2MP + 1 NVR)
142KIT PoE Hikvision (NK42E0H-L)9900000
CAMERA SMART IP HIKVISION
1COMBO CAMERA THÂN NHIỆT (CÓ BLACKBODY) – DÀNH CHO DỰ ÁN CHUYÊN NGHIỆPLiên hệ
2COMBO CAMERA THÂN NHIỆT (KHÔNG CÓ BLACKBODY)Liên hệ
CAMERA THÂN NHIỆT
3Camera thân nhiệt Hikvision DS-2TD2637B-10/PLiên hệ
4Camera thân nhiệt Hikvision DS-2TD2637B-15/PLiên hệ
5Camera thân nhiệt Hikvision DS-2TD2617B-6/PA(B)Liên hệ
6Camera thân nhiệt Hikvision DS-2TD2617B-3/PA(B)Liên hệ
7Camera thân nhiệt Hikvision DS-2TD1217B-6/PA(B)DS-2TD1217B-3/PA(B)Liên hệ
8DS-2TP21B-6AVF/WLiên hệ
9DS-2TP31B-3AUFCó sẵn
10DS-2907ZJLiên hệ
11DS-2909ZJLiên hệ
12DS-2908ZJ
13DS-2TE127-G4A
14IVMS 4200Miễn phíMiễn phí
15Đầu ghi hình
(Option)
DÒNG CAMERA AI – NHẬN DIỆN BIỂN SỐ XE 

(trạm thu phí, cổng ra vào, …)

16Camera Ai Hikvision iDS-2CD7026G0/EP-IHSYĐặt hàng
17Camera Ai Hikvision iDS-2CD7026G0/EP-IHSYĐặt hàng
18Camera Ai Hikvision iDS-2CD7046G0/EP-IHSYĐặt hàng
19Camera Ai HikvisioniDS-2CD7046G0/EP-IHSYĐặt hàng
20iDS-2CD7A26G0/P-IZHSYĐặt hàng
21DS-2CD7A26G0/P-IZSĐặt hàng
22iDS-2CD7A46G0/P-IZHSYĐặt hàng
23iDS-2CD7A46G0/P-IZHSYĐặt hàng
DÒNG SMART IP DARK FIGHTER
1DS-2CD5A26G1-IZS
(2.8~12mm)
Đặt hàng
2DS-2CD5A26G1-IZHS
(2.8~12mm)
(Heater)
Đặt hàng
3DS-2CD5A26G1-IZS
(8~32mm)
Đặt hàng
4DS-2CD5A26G1-IZHS
(8~32mm)
(Heater)
Đặt hàng
DS-2CD5526G1-IZHSĐặt hàng
6DS-2CD5526G1-IZHSĐặt hàng
CAMERA ĐẾM NGƯỜI CHUYÊN DỤNG
7DS-6825G0/C-ILiên hệ
8DS-6825G0/C-IVLiên hệ
DÒNG SMART PTZ DEEP LEARNING
9DS-2DF6225X-AEL (2MP, ZOOM 25X) H.265+Liên hệ
10DS-2DF7225IX-AEL(D) H.265+Liên hệ
11DS-2DF7232IX-AEL(D) H.265+Liên hệ
12DS-2DF8236IX-AEL(B) (2MP, ZOOM 36X) H.265+Liên hệ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRƯỜNG THỊNH
Địa chỉ : 58 Dân Chủ, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 101 698 – 0911 28 78 98
Kinh doanh: 0888 319 798 (Ms.Phượng) – 0923 388 979 (Ms.Lan) – 083 6868 800 (Ms.Hảo) – 0946 938228 (Ms Thoa)
Email : truongthinhtelecom@gmail.com
Website: https://truongthinhtelecom.com/
☑ Facebook: https://www.facebook.com/truongthinhtelecom
☑ Instagram: https://www.instagram.com/congnghetruongthinh/
☑ Subscribe Kênh YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCdIh2kum4E0MsvvRYbx8TtQ/

0/5 (0 Reviews)
Hotline: 097 591 61 63
Chat Zalo
Call: 097 591 61 63