Bảng giá camera giành cho đại lý mới nhất 2021

Cập nhật bảng giá camera quan sát, bao gồm bảng giá camera kbvision, bảng giá camera hikvision, bảng giá camera dahua và các phụ kiện camera quan sát giá tốt nhất giành cho khách hàng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRƯỜNG THỊNH
Địa chỉ : 58 Dân Chủ, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 101 698 – 0911 28 78 98
Kinh doanh: 0888 319 798 (Ms.Phượng) – 0923 388 979 (Ms.Lan) – 083 6868 800 (Ms.Hảo) – 0946 938228 (Ms Thoa)

STT MÃ HÀNG CAMERA QUAN SÁT GIÁ ĐẠI LÝ  GIÁ BÁN LẺ
CAMERA KBVISION  
1 Camera Kbvision KX-Y1002C4 370,000 740,000
2 Camera Kbvision KX-Y1001C4 370,000 740,000
3 Camera Kbvision KX-Y1011S4 440,000 880,000
4 Camera Kbvision KX-Y1012S4 440,000 880,000
5 Camera Kbvision KX-Y2001C4 530,000 1,060,000
6 Camera Kbvision KX-Y2002C4 530,000 1,060,000
7 Camera Kbvision KX-Y2002S4 610,000 1,220,000
8 Camera Kbvision KX-Y2021S4 640,000 1,280,000
9 Camera Kbvision KX-A1004C4 295,000 590,000
10 Camera Kbvision KX-A1003C4 325,000 650,000
11 Camera Kbvision KX-1002SX4 380,000 760,000
12 Camera Kbvision KX-A1001S4 420,000 840,000
13 Camera Kbvision KX-A2112C4 395,000 790,000
14 Camera Kbvision KX-A2111C4 395,000 790,000
15 Camera Kbvision KX-A2011C4 460,000 920,000
16 Camera Kbvision KX-2012C4 460,000 920,000
17 Camera Kbvision KX-2013C4 490,000 980,000
18 Camera Kbvision KX-A2011S4 510,000 1,020,000
19 Camera Kbvision KX-A2012S4 495,000 990,000
20 Camera Kbvision KX-C2121S4 570,000 1,140,000
21 Camera Kbvision KX-C2121SA 750,000 1,500,000
22 Camera Kbvision KX-2013S4 590,000 1,180,000
23 Camera Kbvision KX-C2004C4 720,000 1,440,000
24 Camera Kbvision KX-C2003C4 850,000 1,700,000
25 Camera Kbvision KX-C2004CA 780,000 1,560,000
26 Camera Kbvision KX-C2005C4 1,490,000 2,980,000
27 Camera Kbvision KX-2100CB4 370,000 740,000
28 Camera Kbvision KX-A2112CB4 360,000 720,000
29 Camera Kbvision KX-S2001C4 760,000 1,520,000
30 Camera Kbvision KX-CF2101S 900,000 1,800,000
31 Camera Kbvision KX-CF2102L 800,000 1,600,000
32 Camera Kbvision KX-CF2203L 950,000 1,900,000
33 Camera Kbvision KX-CF2203L-A 1,070,000 2,140,000
34 Camera Kbvision KX-CF2204S-A 1,000,000 2,000,000
35 Camera Kbvision KX-2001C.PIR 725,000 1,450,000
36 Camera Kbvision KX-C2003C.PIR 990,000 1,980,000
37 Camera Kbvision KX-C5001C.PIR 980,000 1,960,000
38 Camera Kbvision KX-C5003C.PIR 1,145,000 2,290,000
39 Camera Kbvision KX-C2K11CP 695,000 1,390,000
40 Camera Kbvision KX-2K12CP 695,000 1,390,000
41 Camera Kbvision KX-C2K12C 710,000 1,420,000
42 Camera Kbvision KX-C2K11C 770,000 1,540,000
43 Camera Kbvision KX-C2K14C 920,000 1,840,000
44 Camera Kbvision KX-C2K14CA 995,000 1,990,000
45 Camera Kbvision KX-C2K13C 1,095,000 2,190,000
46 Camera Kbvision KX-C2K15MC 1,990,000 3,980,000
47 Camera Kbvision KX-C5011S4 1,050,000 2,100,000
48 Camera Kbvision KX-C5012S4 920,000 1,840,000
49 Camera Kbvision KX-C5013L4 950,000 1,900,000
50 Camera Kbvision KX-C5013S4 1,140,000 2,280,000
51 Camera Kbvision KX-C5014S4-A 1,250,000 2,500,000
52 Camera Kbvision KX-D4K01C4 1,900,000 3,800,000
53 Camera Kbvision KX-D4K02C4 1,950,000 3,900,000
54 Camera Kbvision KX-D4K04MC 6,890,000 13,780,000
55 Camera Kbvision KX-D4K05MC 6,990,000 13,980,000
56 Camera Kbvision KX-C2007EPC 6,790,000 13,580,000
57 Camera Kbvision KX-2007PC 7,590,000 15,180,000
58 Camera Kbvision KX-C100CK 3,750,000 7,500,000
CAMERA IP KBVISION
59 Camera IP Kbvision KX-AF2111N2 1,590,000 3,180,000
60 Camera IP Kbvision KX-AF2112N2 1,590,000 3,180,000
61 Camera IP Kbvision KX-CF2001N3-A 1,830,000 3,660,000
62 Camera IP Kbvision KX-CF2002N3-A 1,830,000 3,660,000
63 Camera IP Kbvision KX-CF2003N3 2,390,000 4,780,000
64 Camera IP Kbvision KX-CF4001N3 2,290,000 4,580,000
65 Camera IP Kbvision KX-CF4002N3 2,290,000 4,580,000
66 Camera IP Kbvision KX-CF4003N3 2,520,000 5,040,000
67 Camera IP Kbvision KX-Y1002N 870,000 1,740,000
68 Camera IP Kbvision KX-Y2001TN3 1,390,000 2,780,000
69 Camera IP Kbvision KX-Y2002TN3 1,390,000 2,780,000
70 Camera IP Kbvision KX-Y2001SN3 1,490,000 2,980,000
71 Camera IP Kbvision KX-Y2002SN3 1,550,000 3,100,000
72 Camera IP Kbvision KX-Y2002AN3 1,590,000 3,180,000
73 Camera IP Kbvision KX-Y4001SN3 1,950,000 3,900,000
74 Camera IP Kbvision KX-Y4002SN3 2,000,000 4,000,000
75 Camera IP Kbvision KX-Y4002AN3 2,050,000 4,100,000
76 Camera IP Kbvision KX-1012N 760,000 1,520,000
77 Camera IP Kbvision KX-A2111N2 930,000 1,860,000
78 Camera IP Kbvision KX-A2112N2 930,000 1,860,000
79 Camera IP Kbvision KX-A2011TN3 990,000 1,980,000
80 Camera IP Kbvision KX-A2012TN3 990,000 1,980,000
81 Camera IP Kbvision KX-C2011SN3 1,295,000 2,590,000
82 Camera IP Kbvision KX-C2012SN3 1,295,000 2,590,000
83 Camera IP Kbvision KX-C2012AN3 1,320,000 2,460,000
84 Camera IP Kbvision KX-C2003N2 1,750,000 3,500,000
85 Camera IP Kbvision KX-C2003N3-B 1,950,000 3,900,000
86 Camera IP Kbvision KX-D2003iAN 2,590,000 5,180,000
87 Camera IP Kbvision KX-D2004iAN 2,690,000 5,380,000
88 Camera IP Kbvision KX-D2005N2 3,390,000 6,780,000
89 Camera IP Kbvision KX-D2002MN 3,090,000 6,180,000
90 Camera IP Kbvision KX-A3111N2 1,050,000 2,100,000
91 Camera IP Kbvision KX-A3112N2 1,050,000 2,100,000
92 Camera IP Kbvision KX-A4111N2 1,320,000 2,640,000
93 Camera IP Kbvision KX-A4112N2 1,320,000 2,640,000
94 Camera IP Kbvision KX-C4011SN3 1,650,000 3,300,000
95 Camera IP Kbvision KX-C4012SN3 1,750,000 3,500,000
96 Camera IP Kbvision KX-C4012AN3 1,800,000 3,600,000
97 Camera IP Kbvision KX-D4002iAN 2,990,000 5,980,000
98 Camera IP Kbvision KX-D4003iN 2,950,000 5,900,000
99 Camera IP Kbvision KX-D4005N2 3,290,000 6,580,000
100 Camera IP Kbvision KX-D4002MN 3,590,000 7,180,000
101 Camera IP Kbvision KX-C8001N 2,560,000 5,120,000
102 Camera IP Kbvision KX-C8004N 2,560,000 5,120,000
103 Camera IP Kbvision KX-C8004MN-B 5,200,000 10,400,000
104 Camera IP Kbvision KX-C8005MN-B 5,200,000 10,400,000
105 Camera IP Kbvision KX-D8002iN 4,490,000 8,980,000
106 Camera IP Kbvision KX-D8004iMN 7,790,000 15,580,000
107 Camera IP Kbvision KX-D8005iN 4,490,000 8,980,000
108 Camera IP Kbvision KX-D8005iMN 7,790,000 15,580,000
109 Camera IP Kbvision KX-D2001SN 6,190,000 12,380,000
110 Camera IP Kbvision KX-E2005MSN 10,900,000 21,800,000
111 Camera IP Kbvision KX-E2004MSN 10,900,000 21,800,000
112 Camera IP Kbvision KX-E0505FN 4,700,000 9,400,000
113 Camera IP Kbvision KX-2404MNL 22,500,000 45,000,000
114 Camera IP Kbvision KX-C2007sPN2 3,980,000 7,960,000
115 Camera IP Kbvision KX-C2007IRPN2 4,290,000 8,580,000
116 Camera IP Kbvision KX-D2007PN 6,590,000 13,180,000
117 Camera IP Kbvision KX-C2007ePN 9,190,000 18,380,000
118 Camera IP Kbvision KX-C2008ePN 8,450,000 16,900,000
119 Camera IP Kbvision KX-D2008PN 10,590,000 21,180,000
120 Camera IP Kbvision KX-D2308PN 15,900,000 31,800,000
121 Camera IP Kbvision KX-E2338IRSN 35,700,000 71,400,000
122 Camera IP Kbvision KX-E2408IRSN 44,000,000 88,000,000
123 Camera IP Kbvision KX-D4308PN 20,500,000 41,000,000
124 Camera IP Kbvision KX-C100NK 5,350,000 10,700,000
125 Camera AI Kbvision KX-CAi2203N-A 2,950,000 5,900,000
126 Camera AI Kbvision KX-DAi2203N 3,740,000 7,480,000
127 Camera AI Kbvision KX-DAiF2203N-B 4,480,000 8,960,000
128 Camera AI Kbvision KX-CAi2204N-A 2,490,000 4,980,000
129 Camera AI Kbvision KX-DAi2204N 2,940,000 5,880,000
130 Camera AI Kbvision KX-CAi2205MN 3,390,000 6,780,000
131 Camera AI Kbvision KX-DAi2203N-EB 3,650,000 7,300,000
132 Camera AI Kbvision KX-DAi2204N-EB 3,270,000 6,540,000
133 Camera AI Kbvision KX-DAi2205MN-EB 5,100,000 10,200,000
134 Camera AI Kbvision KX-CAi4203N-A 3,240,000 6,480,000
135 Camera AI Kbvision KX-CAi4204N-A 3,140,000 6,280,000
136 Camera AI Kbvision KX-CAi4205MN 3,560,000 7,120,000
137 Camera AI Kbvision KX-DAi5005MN-EB 6,290,000 12,580,000
138 Camera AI Kbvision KX-DAi5004MN-EB 6,290,000 12,580,000
139 Camera AI Kbvision KX-EA8409PN 51,900,000 103,800,000
ĐẦU GHI KBVISION 
1 Đầu ghi Kbvision KX-A7104SD6 1,070,000 2,140,000
2 Đầu ghi Kbvision KX-A7108SD6 1,490,000 2,980,000
3 Đầu ghi Kbvision KX-C7108TH1 1,790,000 3,580,000
4 Đầu ghi Kbvision KX-C7116H1 2,530,000 5,060,000
5 Đầu ghi Kbvision KX-C7216H1 4,420,000 8,840,000
6 Đầu ghi Kbvision KX-C7232H1 6,100,000 12,200,000
7 Đầu ghi Kbvision KX-D8104TH1 1,430,000 2,860,000
8 Đầu ghi Kbvision KX-D8108TH1 2,150,000 4,300,000
9 Đầu ghi Kbvision KX-D8104H1 1,590,000 3,180,000
10 Đầu ghi Kbvision KX-D8108H1 2,490,000 4,980,000
11 Đầu ghi Kbvision KX-D8116H1 4,380,000 8,760,000
12 Đầu ghi Kbvision KX-D8216H1 5,640,000 11,280,000
13 Đầu ghi Kbvision KX-D8232H1 9,390,000 18,780,000
14 Đầu ghi Kbvision KX-D8416H1 9,090,000 18,180,000
15 Đầu ghi Kbvision KX-D8816H1 11,900,000 23,800,000
16 Đầu ghi Kbvision KX-D8832H1 23,400,000 46,800,000
17 Đầu ghi Kbvision KX-D2K8104H1 2,750,000 5,500,000
18 Đầu ghi Kbvision KX-D2K8108H1 3,890,000 7,780,000
19 Đầu ghi Kbvision KX-D2K8116H1 5,960,000 11,920,000
20 Đầu ghi Kbvision KX-D2K8216H1 7,990,000 15,980,000
21 Đầu ghi Kbvision KX-4K8104H1 2,950,000 5,900,000
22 Đầu ghi Kbvision KX-D4K8108H1 4,090,000 8,180,000
23 Đầu ghi Kbvision KX-E4K8108H1 7,900,000 15,800,000
ĐẦU GHI IP KBVISION
1 Đầu ghi IP Kbvision KX-A8114N2 1,230,000 2,460,000
2 Đầu ghi IP Kbvision KX-A8118N2 1,490,000 2,980,000
3 Đầu ghi IP Kbvision KX-A8124N2 1,430,000 2,860,000
4 Đầu ghi IP Kbvision KX-A8128N2 1,690,000 3,380,000
5 Đầu ghi IP Kbvision KX-4K8104N2 1,790,000 3,580,000
6 Đầu ghi IP Kbvision KX-A4K8108N2 1,890,000 3,780,000
7 Đầu ghi IP Kbvision KX-C4K8104SN2 1,990,000 3,980,000
8 Đầu ghi IP Kbvision KX-C4K8108SN2 2,120,000 4,240,000
9 Đầu ghi IP Kbvision KX-C4K8116SN2 2,790,000 5,780,000
10 Đầu ghi IP Kbvision KX-C4K8216SN2 3,990,000 7,980,000
11 Đầu ghi IP Kbvision KX-C4K8216N2 4,595,000 9,190,000
12 Đầu ghi IP Kbvision KX-C4K8416N2 5,900,000 11,800,000
13 Đầu ghi IP Kbvision KX-C4K8816N2 11,190,000 22,380,000
14 Đầu ghi IP Kbvision KX-D4K8816NR3 14,590,000 29,180,000
15 Đầu ghi IP Kbvision KX-C4K8232N2 4,990,000 9,980,000
16 Đầu ghi IP Kbvision KX-C4K8432N2 7,810,000 15,620,000
17 Đầu ghi IP Kbvision KX-C4K8832N2 11,990,000 23,980,000
18 Đầu ghi IP Kbvision KX-D4K8832NR3 15,900,000 31,800,000
19 Đầu ghi IP Kbvision KX-E4K8832N4 19,900,000 39,800,000
20 Đầu ghi IP Kbvision KX-D4K8864NR3 18,900,000 37,800,000
21 Đầu ghi IP Kbvision KX-E4K88128N2 36,000,000 72,000,000
22 Đầu ghi IP Kbvision  KX-E4K816128N2 61,000,000 122,000,000
23 Đầu ghi IP Kbvision KX-E4K824256N4 145,000,000 290,000,000
ĐẦU GHI IP WIFI KBVISION
1 Đầu ghi IP Wifi KX-C8104WN2 3,290,000 6,580,000
THIẾT BỊ MỞ RỘNG – SERVER LƯU TRỮ KBVISION
1 Thiết bị mở rộng KX-HD1004E 6,800,000 13,600,000
2 Thiết bị mở rộng KX-HD1008E 8,900,000 17,800,000
3 Thiết bị mở rộng KX-F320R16ST 79,000,000 158,000,000
4 Thiết bị mở rộng KX-F320R24ST 99,000,000 198,000,000
5 Thiết bị mở rộng KX-F320R36ST 149,000,000 298,000,000
6 Thiết bị mở rộng KX-F512R48ST 270,000,000 540,000,000
BỘ KIT IP KBVISION
1 Bộ kit 2 KX-A2111N2 3,940,000 7,880,000
2 Bộ kit 4 KX-A2111N2 5,350,000 10,700,000
3 Bộ kit 8 KX-A2111N2 9,750,000 19,500,000
CAMERA DAHUA HDCVI 
1 Camera Dahua DH-HAC-B1A21P 380,000 770,000
2 Camera Dahua DH-HAC-T1A21P
3 Camera Dahua DH-HAC-B2A21P 489,500 979,000
4 Camera Dahua DH-HAC-T2A21P 467,500 935,000
5 Camera Dahua DH-HAC-HDW1000MP-S3 374,000 748,000
6 Camera Dahua DH-HAC-HFW1000SP-S3 407,000 814,000
7 Camera Dahua DH-HAC-HFW1200TP-A-S4 654,500 1,309,000
8 Camera Dahua DH-HAC-HFW1200TLP-S4 535,500 1,071,000
9 Camera Dahua DH-HAC-HFW1200TLP-A-S4 666,750 1,333,500
10 Camera Dahua DH-HAC-HFW1200THP-S4 595,000 1,190,000
11 Camera Dahua DH-HAC-HFW1200TP-S4 550,000 1,100,000
12 Camera Dahua DH-HAC-HDW1200EMP-A-S4 719,250 1,438,500
13 Camera Dahua DH-HAC-HFW1200SP-S4 594,000 1,188,000
14 Camera Dahua DH-HAC-HDW1200MP-S4 506,000 1,012,000
15 Camera Dahua DH-HAC-HDW1200EMP-S4 650,000 1,300,000
16 Camera Dahua DH-HAC-HFW1200DP-S4 840,000 1,680,000
17 Camera Dahua DH-HAC-HDW1200LP-S3 660,000 1,320,000
18 Camera Dahua DH-HAC-HFW1230RP-Z-IRE6 1,355,000 2,710,000
19 Camera Dahua DH-HAC-HDBW1230EP 890,000 1,780,000
DÒNG DAHUA LITE PLUS 2.0MP FULL-COLOR
1 Camera Dahua DH-HAC-HFW1239TLMP-LED 935,000 1,870,000
2 Camera Dahua DH-HAC-HFW1239TLMP-A-LED 1,045,000 2,090,000
3 Camera Dahua DH-HAC-HFW1239TP-LED 891,000 1,782,000
4 Camera Dahua DH-HAC-HFW1239TP-A-LED 979,000 1,958,000
5 Camera Dahua DH-HAC-HDW1239TLP-LED 792,000 1,584,000
6 Camera Dahua DH-HAC-HDW1239TLP-A-LED 847,000 1,694,000
7 Camera Dahua DH-HAC-HDW1239TP-LED 891,000 1,782,000
8 Camera Dahua DH-HAC-HDW1239TP-A-LED 979,000 1,958,000
CAMERA DAHUA HDCVI DÒNG LITE 4.0MP
1 Camera Dahua DH-HAC-HFW1400TP-A-S2 770,000 1,540,000
2 Camera Dahua DH-HAC-HFW1400TLP-A-S2 845,000 1,690,000
3 Camera Dahua DH-HAC-HDW1400EMP-A-S2 935,000 1,870,000
4 Camera Dahua DH-HAC-HFW1400RP 625,000 1,250,000
5 Camera Dahua DH-HAC-HDW1400RP-S2 625,000 1,250,000
6 Camera Dahua DH-HAC-HFW1400SP-S2 770,000 1,540,000
7 Camera Dahua DH-HAC-HDW1400MP 700,000 1,400,000
8 Camera Dahua DH-HAC-HDW1400EMP-S2 845,000 1,690,000
9 Camera Dahua DH-HAC-HDBW1400EP-S2 1,001,000 2,002,000
10 Camera Dahua DH-HAC-HFW1400DP-S2 1,001,000 2,002,000
11 Camera Dahua DH-HAC-HFW1400TP-S2 700,000 1,400,000
12 Camera Dahua DH-HAC-EW2401P 2,050,000 4,100,000
CAMERA DAHUA HDCVI DÒNG LITE 5.0MP
1 Camera Dahua DH-HAC-HFW1500SP 950,000 1,900,000
2 Camera Dahua DH-HAC-HDW1500MP 850,000 1,700,000
3 Camera Dahua DH-HAC-HFW1500TLP 810,000 1,620,000
4 Camera Dahua DH-HAC-HFW1500TLP-A 930,000 1,860,000
5 Camera Dahua DH-HAC-HFW1500TP-A 930,000 1,860,000
6 Camera Dahua DH-HAC-HDW1500EMP-A 975,000 1,950,000
7 Camera Dahua DH-HAC-HFW1500DP 1,070,000 2,140,000
DÒNG DAHUA LITE 5MP FULL-COLOR
1 Camera Dahua DH-HAC-HFW1509TLMP-LED 990,000 1,980,000
2 Camera Dahua DH-HAC-HFW1509TLMP-A-LED 1,100,000 2,200,000
3 Camera Dahua DH-HAC-HFW1509TP-LED 925,000 1,850,000
4 Camera Dahua DH-HAC-HFW1509TP-A-LED 1,030,000 2,060,000
5 Camera Dahua DH-HAC-HDW1509TLP-LED 850,000 1,700,000
6 Camera Dahua DH-HAC-HDW1509TLP-A-LED 925,000 1,850,000
7 Camera Dahua DH-HAC-HDW1509TP-LED 925,000 1,850,000
8 Camera Dahua DH-HAC-HDW1509TP-A-LED 1,030,000 2,060,000
CAMERA DAHUA HDCVI DÒNG LITE 4K
1 Camera Dahua DH-HAC-HFW1800TLP 850,000 1,700,000
2 Camera DahuaDH-HAC-HDW1800MP 890,000 1,780,000
3 Camera Dahua DH-HAC-HFW1801DP 1,130,000 2,260,000
4 Camera Dahua DH-HAC-HDW1800TLP 850,000 1,700,000
5 Camera Dahua DH-HAC-HDW1800TLP-A 990,000 1,980,000
6 Camera Dahua DH-HAC-HFW1800TP 960,000 1,920,000
7 Camera Dahua DH-HAC-HFW1800TP-A 1,000,000 2,000,000
DÒNG PRO 2.0MP FULL-COLOR STARLIGHT HỖ TRỢ LED
1 Camera Dahua DH-HAC-HFW2249TP-I8-A-LED 1,700,000 3,400,000
2 Camera Dahua DH-HAC-HFW2249EP-A-LED 1,470,000 2,940,000
3 Camera Dahua DH-HAC-HDW2249TP-A-LED 1,550,000 3,100,000
DAHUA DÒNG PRO 2.0MP STARLIGHT CHỐNG NGƯỢC SÁNG THỰC 120dB
1 Camera Dahua DH-HAC-HUM3201BP 1,350,000 2,700,000
2 Camera Dahua DH-HAC-HDW2231SP 1,147,000 2,294,000
3 Camera Dahua DH-HAC-HDBW2231EP 1,240,000 2,480,000
4 Camera Dahua DH-HAC-HDBW3231EP-Z 2,960,000 5,920,000
DAHUA CAMERA HDCVI DÒNG LITE HỖ TRỢ CHỨC NĂNG IoT
1 Camera Dahua DH-HAC-ME1500DP 940,000 1,880,000
2 Camera Dahua DH-HAC-ME1200EP-LED 592,000 1,184,000
3 Camera Dahua DH-HAC-ME1500EP-LED 765,000 1,530,000
4 Camera Dahua DH-HAC-ME1200BP-LED 615,000 1,230,000
5 Camera Dahua DH-HAC-ME1500BP-LED 765,000 1,513,000
6 Camera Dahua DH-HAC-ME1400BP-PIR 920,000 1,840,000
DAHUA CAMERA IP WIFI
1 Camera IP Dahua DH-IPC-C15P 1,080,000 2,160,000
2 Camera IP Dahua DH-IPC-C35P 1,265,000 2,530,000
3 Camera IP Dahua DH-IPC-K15P 1,300,000 2,600,000
4 Camera IP Dahua DH-IPC-K35P 1,739,000 3,478,000
5 Camera IP Dahua DH-IPC-HFW1120SP-W 1,540,000 3,080,000
6 Camera IP Dahua DH-IPC-HFW1320SP-W 1,720,000 3,440,000
7 Camera IP Dahua DH-IPC-HDBW1120EP-W 1,540,000 3,080,000
8 Camera IP Dahua DH-IPC-HDBW1320EP-W 1,720,000 3,440,000
DAHUA CAMERA DSS 2MP
1 Camera Dahua DS2230SFIP-S2 935,000 1,870,000
2 Camera Dahua DS2230RDIP-S2 935,000 1,870,000
3 Camera Dahua DS2230TDIP-S2 935,000 1,870,000
DAHUA CAMERA DSS 4MP
1 Camera Dahua DS2431SFIP-S2 1,200,000 2,400,000
2 Camera Dahua DS2431RDIP-S2 1,200,000 2,400,000
3 Camera Dahua DS2431TDIP-S2 1,200,000 2,400,000
DAHUA CAMERA DÒNG ALPS H.265
1 Camera Dahua DH-IPC-HFW1230SP-S4 1,050,000 2,100,000
2 Camera Dahua DH-IPC-HDW1230SP-S4
3 Camera Dahua DH-IPC-HFW1230MP-S-I2 1,575,000 3,150,000
4 Camera Dahua DH-IPC-HFW1230MP-AS-I2 1,750,000 3,500,000
5 Camera Dahua DH-IPC-HFW4231TP-S-S4 1,815,000 3,630,000
DAHUA CAMERA DÒNG LITE 2MP FULL-COLOR
1 Camera Dahua DH-IPC-HFW1239S1P-LED-S4 1,175,000 2,350,000
2 Camera Dahua DH-IPC-HDW1239T1P-LED-S4 1,175,000 2,350,000
3 Camera Dahua DH-IPC-HFW2239SP-SA-LED-S2 1,645,000 3,290,000
4 Camera Dahua DH-IPC-HFW2239MP-AS-LED-B-S2 1,880,000 3,760,000
5 Camera Dahua DH-IPC-HDW2239TP-AS-LED-S2 1,645,000 3,290,000
DAHUA CAMERA DÒNG LITE 4MP FULL-COLOR
1 Camera Dahua DH-IPC-HFW2439SP-SA-LED-S2 1,740,000 3,480,000
2 Camera Dahua DH-IPC-HFW2439MP-AS-LED-B-S2 1,975,000 3,950,000
3 Camera Dahua DH-IPC-HDW2439TP-AS-LED-S2 1,740,000 3,480,000
DAHUA LITE AI 2MP FULL-COLOR
1 Camera AI Dahua DH-IPC-HFW3249EP-AS-LED 2,540,000 5,080,000
2 Camera AI Dahua DH-IPC-HDW3249TMP-AS-LED 2,350,000 4,700,000
DAHUA LITE HỖ TRỢ STARLIGHT, H265+ THẾ HỆ MỚI
1 Camera Dahua DH-IPC-HFW2230SP-S-S2 1,210,000 2,420,000
2 Camera Dahua DH-IPC-HDW2230TP-AS-S2 1,210,000 2,420,000
3 Camera Dahua DH-IPC-HDBW2230EP-S-S2 1,250,000 2,500,000
DAHUA 2MP WDR 120dB
1 Camera Dahua DH-IPC-HFW2231SP-S-S2 1,350,000 2,700,000
2 Camera Dahua DH-IPC-HDBW2231EP-S-S2 1,400,000 2,800,000
3 Camera Dahua DH-IPC-HFW2231TP-AS-S2 1,555,000 3,110,000
4 Camera Dahua DH-IPC-HDW2231TP-AS-S2 1,350,000 2,700,000
5 Camera Dahua DH-IPC-HFW2231TP-ZS-S2 3,196,000 6,392,000
6 Camera Dahua DH-IPC-HDW2231TP-ZS-S2 3,196,000 6,392,000
DAHUA 4MP WDR 120dB
1 Camera Dahua DH-IPC-HFW2431SP-S-S2 1,450,000 2,900,000
2 Camera Dahua DH-IPC-HDBW2431EP-S-S2 1,450,000 2,900,000
3 Camera Dahua DH-IPC-HFW2431TP-AS-S2 1,645,000 3,290,000
4 Camera Dahua DH-IPC-HDW2431TP-AS-S2 1,450,000 2,900,000
DAHUA 5MP WDR 120dB
1 Camera Dahua DH-IPC-HFW2531SP-S-S2 2,090,000 4,180,000
2 Camera Dahua DH-IPC-HDBW2531EP-S-S2 2,090,000 4,180,000
3 Camera Dahua DH-IPC-HDW2531TP-AS-S2 2,090,000 4,180,000
DAHUA 8MB WDR 120dB
1 Camera Dahua DH-IPC-HFW2831SP-S-S2 2,260,000 4,520,000
2 Camera Dahua DH-IPC-HDBW2831EP-S-S2 2,260,000 4,520,000
3 Camera Dahua DH-IPC-HDW2831TP-AS-S2 2,260,000 4,520,000
4 Camera Dahua DH-IPC-HFW2831TP-AS-S2 3,055,000 6,110,000
5 Camera Dahua DH-IPC-HFW2831TP-ZAS-S2
6 Camera Dahua DH-IPC-HDBW2831RP-ZAS-S2
DAHUA LITE 4MP CHỐNG NGƯỢC SÁNG THỰC 120dB
1 Camera Dahua DH-IPC-HFW1431SP-S4 1,190,000 2,380,000
2 Camera Dahua DH-IPC-HDW1431SP-S4
3 Camera Dahua DH-IPC-HDBW1431EP-S4 1,240,800 2,481,600
DAHUA LITE AI 2MP
1 Camera AI Dahua DH-IPC-HFW3241EP-AS 1,692,000 3,384,000
2 Camera AI Dahua DH-IPC-HFW3241MP-AS-I2 2,162,000 4,324,000
3 Camera AI Dahua DH-IPC-HDBW3241FP-AS-M 1,645,000 3,290,000
4 Camera AI Dahua DH-IPC-HDBW3241EP-S 1,645,000 3,290,000
5 Camera AI Dahua DH-IPC-HDBW3241EP-AS 1,833,000 3,666,000
6 Camera AI Dahua DH-IPC-HDW3241TMP-AS 1,598,000 3,196,000
7 Camera AI Dahua DH-IPC-HFW3241TP-ZS 3,055,000 6,110,000
8 Camera AI Dahua DH-IPC-HFW3241TP-ZAS 3,525,000 7,050,000
9 Camera AI Dahua DH-IPC-HDBW3241RP-ZAS Liên hệ Liên hệ
DAHUA LITE AI 4MP
1 Camera Dahua DH-IPC-HFW3441EP-AS 2,021,000 4,042,000
2 Camera Dahua DH-IPC-HFW3441MP-AS-I2 2,303,000 4,606,000
3 Camera Dahua DH-IPC-HDBW3441EP-S 2,162,000 4,324,000
4 Camera Dahua DH-IPC-HDBW3441EP-AS Liên hệ Liên hệ
5 Camera Dahua DH-IPC-HDW3441TMP-AS 1,833,000 3,666,000
6 Camera Dahua DH-IPC-HFW3441TP-ZS 3,196,000 6,392,000
7 Camera Dahua DH-IPC-HFW3441TP-ZAS 3,666,000 7,332,000
8 Camera Dahua DH-IPC-HDBW3441RP-ZAS Liên hệ Liên hệ
DAHUA DÒNG PRO-AI
1 Camera Pro AI DH-IPC-HFW5241TP-AS-PV Liên hệ Liên hệ
2 Camera Pro AI DH-IPC-HFW5241TP-AS-PVD Liên hệ Liên hệ
3 Camera Pro AI DH-IPC-HDW5241HP-AS-PV Liên hệ Liên hệ
4 Camera Pro AI DH-IPC-HDW5241TMP-AS-LED Liên hệ Liên hệ
5 Camera Pro AI DH-IPC-HDW5241TMP-AS Liên hệ Liên hệ
6 Camera Pro AI DH-IPC-HFW5241TP-S Liên hệ Liên hệ
7 Camera Pro AI DH-IPC-HFW5442EP-S Liên hệ Liên hệ
8 Camera Pro AI DH-IPC-HFW5442TP-AS-LED Liên hệ Liên hệ
9 Camera Pro AI DH-IPC-HDW5442TMP-AS-LED Liên hệ Liên hệ
10 Camera Pro AI DH-IPC-HFW5541TP-ASE Liên hệ Liên hệ
DAHUA CAMERA FISH-EYE
1 Camera fisheye Dahua DH-IPC-EW4431P-ASW 2,445,000 4,890,000
2 Camera fisheye Dahua DH-IPC-EW5531P-AS 4,465,000 8,930,000
3 Camera fisheye Dahua DH-IPC-EB5531P 3,500,000 7,000,000
4 Camera fisheye Dahua DH-IPC-EBW81230P Liên hệ Liên hệ
DAHUA ECO-SAVVY 3.0 CÔNG NGHỆ 4G
1 Camera Dahua DH-IPC-HFW4230MP-4G-AS-I2 4,300,000 8,600,000
DAHUA ECO-SAVVY 3.0 CÔNG NGHỆ ePoE
1 Camera Dahua DH-IPC-HFW4231EP-SE Liên hệ Liên hệ
2 Camera Dahua DH-IPC-HDBW5231EP-ZE Liên hệ Liên hệ
3 Camera Dahua DH-IPC-HFW4431TP-ASE 3,480,000 6,960,000
DAHUA ECO-SAVVY 3.0 FULL-COLOR STARLIGHT HỖ TRỢ ePoE
1 Camera Dahua DH-IPC-HFW4239TP-ASE 3,212,000 6,424,000
2 Camera Dahua DH-IPC-HDBW4239RP-ASE 3,212,000 6,424,000
DAHUA ECO-SAVVY 3.0
1 Camera Dahua DH-IPC-HDW4830EMP-AS 3,450,000 6,900,000
DAHUA DÒNG ULTRA-SMART
1 Camera Dahua DH-IPC-HFW8231EP-Z Liên hệ 15,050,000
2 Camera Dahua DH-IPC-HFW8231EP-Z5 15,730,000
3 Camera Dahua DH-IPC-HFW8331EP-Z Liên hệ Liên hệ
4 Camera Dahua DH-IPC-HFW8331EP-Z5
DAHUA CAMERA SPEED DOME HDCVI
1 Camera Dahua DH-SD49225I-HC ( Starlight, chống ngược sáng thực) 6,040,000 12,080,000
2 Camera Dahua DH-SD59225I-HC (Starlight, Chống ngược sáng thực) 6,890,000 13,780,000
3 Camera Dahua DH-SD6CE131I-HC (Starlight, Chống ngược sáng thực) 7,245,000 14,490,000
4 Camera Dahua DH-SD6CE225I-HC (Starlight, Chống ngược sáng thực) 7,245,000 14,490,000
5 Camera Dahua DH-SD42212I-HC (Starlight, Chống ngược sáng thực) 4,305,000 8,610,000
6 Camera Dahua DH-SD42C212I-HC (Starlight, Chống ngược sáng thực) 4,300,000 8,600,000
DAHUA CAMERA SPEED DOME IP
1 Camera IP Dahua DH-SD59430U-HNI (4Mp, 30X, auto tracking) Liên hệ Liên hệ
2 Camera IP Dahua DH-SD6C430U-HNI (4Mp, 30X, auto tracking) Liên hệ Liên hệ
3 Camera IP Dahua DH-SD6CE230U-HNI (Starlight, auto tracking) Liên hệ Liên hệ
4 Camera IP Dahua DH-SD49225T-HN (Starlight, Chống ngược sáng thực) 8,055,000 16,110,000
5 Camera IP Dahua DH-SD59225U-HNI (Starlight, auto tracking) 9,820,000 19,640,000
6 Camera IP Dahua DH-SD6CE225U-HNI (Starlight, auto tracking) 10,775,000 21,550,000
7 Camera IP Dahua DH-SD42212T-HN (Starlight, Chống ngược sáng thực) 5,985,000 11,970,000
8 Camera IP Dahua DH-SD29204UE-GN 3.950,000 7,900,000
9 Camera IP Dahua DH-SD29204UE-GN-W 4,285,000 8,570,000
10 Camera IP Dahua DH-PTZ1C203UE-GN-W Liên hệ Liên hệ
CAMERA DAHUA DÒNG EZ-IP 2.0MP
1 Camera IP Dahua IPC-B1B20P 1,140,000 2,280,000
2 Camera IP Dahua IPC-T1B20P-L 960,000 1,920,000
3 Camera IP DahuaIPC-T1B20P 1,140,000 2,280,000
4 Camera IP Dahua IPC-D1B20P-L 1,050,000 2,100,000
5 Camera IP Dahua IPC-D1B20P 1,230,000 2,460,000
6 Camera IP Dahua IPC-D2B20P-L 1,140,000 2,280,000
7 Camera IP Dahua IPC-D2B20P 1,330,000 2,660,000
CAMERA DAHUA DÒNG EZ-IP 4.0MP
1 Camera IP Dahua IPC-B1B40P 1,415,000 2,830,000
2 Camera IP Dahua IPC-T1B40P 1,415,000 2,830,000
3 Camera IP Dahua IPC-D1B40P 1,500,000 3,000,000
4 Camera IP Dahua IPC-D2B40P 1,600,000 3,200,000
CAMERA IMOU
1 Camera Imou IPC-C22EP-IMOU 640,000 1,280,000
2 Camera Imou IPC-A22EP-IMOU 770,000 1,540,000
3 Camera Imou IPC-G22P-IMOU 890,000 1,960,000
4 Camera Imou IPC-F22P-IMOU 920,000 1,840,000
5 Camera Imou IPC-G26EP-IMOU 1,120,000 2,240,000
6 Camera Imou IPC-G42P-IMOU 1,050,000 2,100,000
7 Camera Imou IPC-D22P-IMOU 860,000 1,720,000
8 Camera Imou IPC-D42P-IMOU 1,020,000 2,040,000
9 Camera Imou IPC-K22P-IMOU 1,175,000 2,350,000
10 Camera Imou IPC-K42P-IMOU 1,269,000 2,538,000
11 Camera Imou IPC-C26EP-IMOU 1,500,000 3,000,000
CAMERA ĐẾM NGƯỜI
12 Camera đếm người Dahua  DH-IPC-HD4140XP-3D Liên hệ Liên hệ
13 Camera đếm người Dahua DH-IPC-HDW8341XP-3D Liên hệ Liên hệ
CAMERA DAHUA NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT
14 Camera Dahua DH-IPC-HFW5241TP-AS-LED Liên hệ Liên hệ
15 Camera Dahua DH-IPC-HDW5241TMP-AS-LED Liên hệ Liên hệ
16 Camera Dahua DH-IPC-HFW5442TP-AS-LED Liên hệ Liên hệ
17 Camera Dahua DH-IPC-HDW5442TMP-AS-LED Liên hệ Liên hệ
CAMERA GIAO THÔNG
1 Camera Dahua DH-ITC352-AU3F-(IR)L Liên hệ Liên hệ
2 Camera Dahua DH-ITC952-AU3F-(IR)L
3 Camera Dahua PFL25-L12M
4 Camera Dahua DH-ITALE-060AA-P
5 Camera Dahua DH-PFA162
6 Camera Dahua DH-ITALF-300AC
7 Camera Dahua DH-ITARD-024SA
8 Camera Dahua DH-ITASD-016RA
9 Camera Dahua DH-ITSE0804-GN5B-D
VIDEO WALL
1 DH-DHL32-F600 Liên hệ Liên hệ
2 DH-M70-4U-E
3 DH-VDC0605H-M70
CAMERA CHỐNG CHÁY NỔ
1 Camera Dahua DH-EPC230U Liên hệ Liên hệ
2 Camera Dahua DH-EPC230U-PTZ
3 Camera Dahua DH-EPC230U-PTZ-IR
CAMERA CHỐNG ĂN MÒN
1 Camera Dahua DH-SDZW2030U-SL Liên hệ Liên hệ
2 Camera Dahua DH-SD60230U-HNI-SL
CAMERA CẢM BIẾN NHIỆT CÔNG NGHIỆP
1 Camera Dahua DH-TPC-BF2221-T Liên hệ Liên hệ
CAMERA HÀNH TRÌNH
1 Camera Dahua DHI-DVR0404ME-SC-GC 5,990,000 11,980,000
2 Camera Dahua DH-HAC-HDW1100G-M 810,000 1,620,000
3 Camera Dahua DHI-DSS4004 Liên hệ Liên hệ
ĐẦU GHI DAHUA NVR AI HỖ TRỢ NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT
1 Đầu ghi Dahua AI DH-NVR4208-8P-I Liên hệ Liên hệ
2 Đầu ghi Dahua AI DHI-NVR4216-I
3 Đầu ghi Dahua AI NVR5216
ĐẦU GHI DAHUA HDCVI
1 Đầu ghi Dahua DH-XVR1A04 (Hỗ trợ DSS DDNS) 1,110,000 2,222,000
2 Đầu ghi Dahua DH-XVR1A08 (Hỗ trợ DSS DDNS) 1,430,000 2,860,000
ĐẦU GHI DAHUA HỖ TRỢ CAMERA 2.0MP
1 Đầu ghi Dahua DH-XVR5432L 22,160,000
ĐẦU GHI DAHUA CHUẨN NÉN H.265+
1 Đầu ghi Dahua DH-XVR4104C-X1 (Hỗ trợ DSS DDNS) 1,430,000 2,860,000
2 Đầu ghi Dahua DH-XVR4108C-X1 (Hỗ trợ DSS DDNS) 1,760,000 3,520,000
3 Đầu ghi Dahua DH-XVR4104HS-X1 (Hỗ trợ DSS DDNS) 1,496,000 2,992,000
4 Đầu ghi Dahua DH-XVR4108HS-X1 (Hỗ trợ DSS DDNS) 2,035,000 4,070,000
5 Đầu ghi Dahua DHI-XVR4116HS-X (Hỗ trợ DSS DDNS) 2,585,000 5,170,000
6 Đầu ghi Dahua DH-XVR4232AN-X (Hỗ trợ DSS DDNS) 6,160,000
7 Đầu ghi Dahua DH-XVR5104C-X1 (Hỗ trợ DSS DDNS) 1,540,000 3,080,000
8 Đầu ghi Dahua DH-XVR5104HS-X1(Hỗ trợ DSS DDNS) 1,760,000 3,520,000
9 Đầu ghi Dahua XVR5108HS-X (Hỗ trợ DSS DDNS) 2,783,000 5,566,000
10 Đầu ghi Dahua DH-XVR5116HS-X (Hỗ trợ DSS DDNS) 3,619,000 7,238,000
11 Đầu ghi Dahua DH-XVR5216AN-X (Hỗ trợ DSS DDNS) 5,170,000
12 Đầu ghi Dahua DH-XVR5232AN-X (Hỗ trợ DSS DDNS) 8,635,000
13 Đầu ghi Dahua DH-XVR7104HE-4KL-X
(Hỗ trợ DSS DDNS)
Liên hệ Liên hệ
14 Đầu ghi Dahua DH-XVR7108HE-4KL-X Liên hệ Liên hệ
15 Đầu ghi Dahua DH-XVR7208A-4K-X Liên hệ Liên hệ
16 Đầu ghi Dahua DH-XVR7116HE-4KL-X Liên hệ Liên hệ
ĐẦU GHI DAHUA HỖ TRỢ CAMERA 4.0MP – 4K THẾ HỆ MỚI
17 Đầu ghi Dahua DH-XVR5104C-4M 1,845,000 3,690,000
18 Đầu ghi Dahua  DH-XVR5216AN-4KL 5,445,000 10,890,000
ĐẦU GHI DAHUA HỖ TRỢ CAMERA 4K CHUẨN NÉN H.265+
19 Đầu ghi Dahua  DH-XVR5104C-4KL-X
(Hỗ trợ DSS DDNS)
2,325,000 4,650,000
20 Đầu ghi Dahua  DH-XVR5104H-4KL-X
(Hỗ trợ DSS DDNS)
2,470,000 4,940,000
21 Đầu ghi Dahua  DH-XVR5108HS-4KL-X
(Hỗ trợ DSS DDNS)
3,6554,000 7,308,000
22 Đầu ghi Dahua  XVR5116H-4KL-X
(Hỗ trợ DSS DDNS)
5,360,000 10,720,000
23 Đầu ghi Dahua  DH-XVR5216AN-4KL-X
(Hỗ trợ DSS DDNS)
6,300,000 12,600,000
ĐẦU GHI DAHUA DÒNG LITE HỖ TRỢ 1 Ổ CỨNG
24 Đầu ghi Dahua DHI-NVR1104HS-S3-DSS 1,245,000 2,490,000
25 Đầu ghi Dahua DHI-NVR1108HS-S3-DSS 1,300,000 2,600,000
26 Đầu ghi Dahua DHI-NVR2104HS-4KS2 1,650,000 3,300,000
27 Đầu ghi Dahua DHI-NVR2108HS-4KS2 1,815,000 3,630,000
28 Đầu ghi Dahua DHI-NVR2116HS-4KS2 2,090,000 4,180,000
29 Đầu ghi Dahua NVR4104HS-4KS2 2,244,000 4,488,000
30 Đầu ghi Dahua DHI-NVR4108HS-4KS2/L (Hỗ trợ SMD) 1,850,000 3,700,000
31 Đầu ghi Dahua DHI-NVR4116HS-4KS2/L
(Hỗ trợ SMD)
2,150,000 4,300,000
ĐẦU GHI DAHUA DÒNG LITE HỖ TRỢ PoE
32 Đầu ghi Dahua DHI-NVR2104-P-4KS2 2,475,000 4,950,000
33 Đầu ghi Dahua DHI-NVR2108-8P-4KS2 3,520,000 7,040,000
ĐẦU GHI DAHUA DÒNG LITE HỖ TRỢ WIFI
34 Đầu ghi Dahua DHI-NVR2104HS-W-4KS2 Liên hệ Liên hệ
35 Đầu ghi Dahua DHI-NVR4104HS-W-S2 3,020,000 6,040,000
ĐẦU GHI DAHUA DÒNG LITE HỖ TRỢ 2 Ổ CỨNG THẾ HỆ MỚI
36 Đầu ghi Dahua DHI-NVR4208-4KS2/L (Hỗ trợ SMD) 2,820,000 5,640,000
37 Đầu ghi Dahua DHI-NVR4216-4KS2/L
(Hỗ trợ SMD)
3,055,000 6,110,000
ĐẦU GHI DAHUA DÒNG LITE HỖ TRỢ 2 Ổ CỨNG
38 Đầu ghi Dahua DHI-NVR4232-4KS2 5,093,000 10,180,000
ĐẦU GHI DAHUA DÒNG PRO HỖ TRỢ 2 Ổ CỨNG
39 Đầu ghi Dahua DHI-NVR5208-4KS2 5,775,000 11,550,000
40 Đầu ghi Dahua DHI-NVR5216-4KS2 6,250,000 12,500,000
41 Đầu ghi Dahua DHI-NVR5232-4KS2 7,530,000 15,060,000
ĐẦU GHI DAHUA DÒNG PRO HỖ TRỢ 4 Ổ CỨNG
42 Đầu ghi DahuaDHI-NVR5416-4KS2 Liên hệ 19,020,000
43 Đầu ghi Dahua DHI-NVR5432-4KS2 20,412,000
44 Đầu ghi Dahua DHI-NVR5464-4KS2 22,370,000
ĐẦU GHI DAHUA DÒNG PRO HỖ TRỢ 8 Ổ CỨNG
45 Đầu ghi Dahua DHI-NVR5832-R-4KS2 Liên hệ Liên hệ
46 Đầu ghi Dahua DHI-NVR5864-4KS2 Liên hệ 32,600,000
ĐẦU GHI DAHUA DÒNG ULTRA HỖ TRỢ 8 Ổ CỨNG
47 Đầu ghi Dahua DHI-NVR608-32/64-4KS2  Liên hệ Liên hệ
48 Đầu ghi Dahua DHI-NVR608-128-4KS2 Liên hệ Liên hệ
ĐẦU GHI DAHUA DÒNG ULTRA HỖ TRỢ 16 Ổ CỨNG
49 Đầu ghi Dahua DHI-NVR616-64/128-4KS2 Liên hệ Liên hệ
BỘ KIT EZ-IP 2.0MP (1 ĐẦU GHI HÌNH 4 KÊNH POE VÀ 4 CAMERA)
1 Bộ kit Dahua  EZIP-KIT
NVR1B04HC-4P/E/
5,740,000 11,480,000
2 Bộ kit Dahua EZIP-KIT
NVR1B04HC-4P/E/
5,740,000 11,480,000
ĐẦU GHI HÌNH EZ-IP
1 Đầu ghi NVR1B04/L 1,200,000 2,400,000
2 Đầu ghi NVR1B08/L 1,300,000 2,600,000
ĐẦU GHI EZ-IP HỔ TRỢ PoE
1 Đầu ghi NVR1B04HS-4P 2,400,000 4,800,000
2 Đầu ghi NVR1B08HS-8P 3,360,000 6,720,000
SWITCH DAHUA
GIGA SWITCH 
1 Switch Dahua DH-PFS3005-5GT Liên hệ 704,000
2 Switch Dahua DH-PFS3008-8GT 1,490,000
3 Switch Dahua DH-PFS3016-16GT 2,904,000
4 Switch Dahua DH-PFS3024-24GT 3,938,000
ETHERNET SWITCH 
1 Switch Dahua DH-PFS3005-5ET-L Liên hệ 260,000
2 Switch Dahua DH-PFS3008-8ET-L 340,000
3 Switch Dahua DH-PFS3005-5GT-L 580,000
4 Switch Dahua DH-PFS3008-8GT-L 850,000
POE SWITCH
POE SWITCH PHỔ THÔNG
1 Poe switch Dahua DH-PFS3005-4ET-36 Liên hệ 1,310,000
2 Poe switch Dahua DH-PFS3005-4P-58 Liên hệ 1,606,000
3 Poe switch Dahua DH-PFS3106-4ET-60 Liên hệ 3,100,000
4 Poe switch Dahua DH-PFS3009-8ET-65 Liên hệ 2,090,000
5 Poe switch Dahua DH-PFS3009-8ET-96 Liên hệ 2,662,000
6 Poe switch Dahua DH-PFS3110-8P-96 Liên hệ 3,762,000
7 Poe switch Dahua DH-POE Switch
VTNS1060A
520,000 1,040,000
POE SWITCH CÔNG NGHIỆP
1 Switch Dahua DH-PFS4210-8GT-DP 7,950,000 15,900,000
2 Switch Dahua DH-PFS4218-16ET-190 Liên hệ 8,700,000
3 Switch Dahua DH-PFS4018-16P-250 15,820,000
4 Switch Dahua DH-PFS4226-24ET-240 10,840,000
5 Switch Dahua DH-PFS4026-24P-370 21,200,000
EPOE SWITCH
1 Switch Dahua DH-PFL2106-4ET-96 2,200,000 4,400,000
HỆ THỐNG CHUÔNG HÌNH IP DAHUA
1 HT Chuông hình Dahua DHI-VTH2421FB-P 2,450,000 4,900,000
2 HT Chuông hình Dahua DHI-VTH1550CH-S2 2,700,000 5,400,000
3 HT Chuông hình Dahua DHI-VTH1520A 2,630,000 5,260,000
4 HT Chuông hình Dahua DHI-VTH5221D/DW-S2 3,120,000 6,240,000
5 HT Chuông hình Dahua DHI-VTO2111D-WP-S1 1,990,000 3,980,000
6 HT Chuông hình Dahua DHI-VTO6210B 2,580,000 5,160,000
7 HT Chuông hình Dahua DHI-VTO2000A-S1 2,530,000 5,060,000
8 HT Chuông hình Dahua POE Switch
DHI-VTNS1060A
520,000 1,040,000
THIẾT BỊ KIỂM SOÁT RA VÀO  ( ACCESS CONTROL )
1 Access control Dahua DHI-ASC1204C-D 5,350,000 10,700,000
2 Access control Dahua DHI-ASC1204B-S 1,850,000 3,700,000
3 Access control Dahua DHI-ASR1100B 670,000 1,340,000
4 Access control Dahua DHI-ASR1102A(V2) 1,650,000 3,300,000
5 Access control Dahua DHI-ASM102(V2) 2,060,000 4,120,000
6 Access control Dahua DHI-ASI1212D-D 3,100,000 6,200,000
7 Access control Dahua DHI-ASA2212A 3,700,000 7,400,000
8 Access control Dahua DHI-ASA4214F 7,300,000 14,600,000
KHOÁ CỬA DAHUA
1 ASL2101S-L Liên hệ 4,180,000
2 ASL2101S-R 7,848,000
3 DHI-ASL8112R-B 7,848,000
4 DHI-ASL8112S-B 7,848,000
5 DHI-ASL8112K-B 7,848,000
6 Thẻ Mifare (IC Card) –
ID Card
Liên hệ
CAMERA HIKVISION
HD-TVI 1 MEGAPIXEL HD 720P
1 Camera Hikvision DS-2CE56C0T-IRP 500,000
2 Camera Hikvision DS-2CE56C0T-IR (Vỏ nhựa, lõi sắt) 580,000
3 Camera Hikvision DS-2CE16C0T-IRP 580,000
4 Camera Hikvision DS-2CE16C0T-IRP (Vỏ sắt ) 660,000
5 Camera Hikvision DS-2CE56C0T-IRM 740,000
6 Camera Hikvision DS-2CE16C0T-IT3 ( 40m ) 1,010,000
7 Camera Hikvision DS-2CE16C0T-IT5 ( 80m ) 1,170,000
8 Camera Hikvision DS-2CE56C0T-IT3 1,010,000
HD-TVI 2 MEGAPIXEL HD 1080P
9 Camera Hikvision DS-2CE16D0T-IRP 890,000
10 Camera Hikvision DS-2CE16D0T-IR (Vỏ sắt) 970,000
11 Camera Hikvision DS-2CE16D0T-ITPFS 1,160,000
12 Camera Hikvision DS-2CE16D0T-ITFS (Vỏ sắt) 1,240,000
13 Camera Hikvision DS-2CE56D0T-IRP 820,000
14 Camera Hikvision DS-2CE56D0T-IR (Vỏ nhựa, lõi sắt) 890,000
15 Camera Hikvision DS-2CE76D0T-ITPFS 1,080,000
16 Camera Hikvision DS-2CE76D0T-ITMFS (Vỏ sắt) 1,210,000
17 Camera Hikvision DS-2CE56D0T-IT3 1,390,000
18 Camera Hikvision DS-2CE78D0T-IT3FS 1,390,000
19 Camera Hikvision DS-2CE16D0T-IT3 1,520,000
20 Camera HikvisionDS-2CE16D0T-IT5 1,600,000
21 Camera Hikvision DS-2CE16D9T-AIRAZH 2,670,000
HD-TVI 2 MEGAPIXEL GIÁ CỐ ĐỊNH
22 Camera Hikvision DS-2CE16B2-IPF 700,000
23 Camera Hikvision DS-2CE56B2-IPF 700,000
24 Camera Hikvision DS-2CE16D0T-ITPF 1,000,000
25 Camera Hikvision DS-2CE16D0T-ITF (Vỏ sắt) 1,080,000
HD-TVI 2 MP ULTRA LOWLIGHT 0.005 LUX CHUYÊN DỤNG BAN ĐÊM & CHỐNG NGƯỢC SÁNG
26 Camera Hikvision DS-2CE16D3T-I3P 1,160,000
27 Camera Hikvision DS-2CE16D3T-I3 (Vỏ sắt) 1,230,000
28 Camera Hikvision DS-2CE16D3T-ITP 1,230,000
29 Camera Hikvision DS-2CE16D3T-IT (Vỏ sắt) 1,300,000
30 Camera HikvisionDS-2CE76D3T-ITP 1,090,000
31 Camera Hikvision DS-2CE76D3T-ITM (IP67, vỏ sắt) 1,300,000
32 Camera Hikvision DS-2CE16D3T-IT3 1,580,000
33 Camera Hikvision DS-2CE78D3T-IT3F 1,440,000
34 Camera Hikvision DS-2CE19D3T-IT3ZF 2,280,000
35 Camera Hikvision DS-2CE79D3T-IT3ZF 2,350,000
36 Camera Hikvision DS-2CE5AD3T-VPIT3ZF 2,350,000
CAMERA COLORVU 0.0005Lux HD-TVI 2 MP THẾ HỆ MỚI – HÌNH ẢNH MÀU SẮC 24/7
37 Camera Hikvision DS-2CE10DF3T-F 1,840,000
38 Camera Hikvision DS-2CE10DF3T-PF 1,720,000
39 Camera Hikvision DS-2CE70DF3T-MF 1,800,000
40 Camera Hikvision DS-2CE70DF3T-PF 1,640,000
41 Camera Hikvision DS-2CE12DF3T-F 2,090,000
42 Camera Hikvision DS-2CE72DF3T-F 1,970,000
CAMERA COLORVU 2MP CÓ MÀU BAN ĐÊM – TÍCH HỢP ĐÈN & CÒI BÁO ĐỘNG
43 Camera Hikvision DS-2CE72DFT-PIRXOF 3,070,000
44 Camera Hikvision DS-2CE12DFT-PIRXOF 3,330,000
HD-TVI 2 MP CHỐNG BÁO ĐỘNG GIẢ (HỖ TRỢ ĐÈN CẢNH BÁO)
45 Camera Hikvision DS-2CE71D0T-PIRL 1,140,000
46 Camera Hikvision DS-2CE71D0T-PIRLPO 1,140,000
47 Camera Hikvision DS-2CE11D0T-PIRL 1,140,000
48 Camera Hikvision DS-2CE11D0T-PIRLPO 1,140,000
49 Camera Hikvision DS-2CE12D0T-PIRL 1,440,000
50 Camera Hikvision DS-2CE12D0T-PIRLO 1,520,000
HD-TVI ULTRA LOWLIGHT 2 MP CHỐNG BÁO ĐỘNG GIẢ (HỖ TRỢ ĐÈN CẢNH BÁO)
51 Camera Hikvision DS-2CE71D8T-PIRL 2020000
52 Camera Hikvision DS-2CE71D8T-PIRLO 2110000
53 Camera Hikvision DS-2CE11D8T-PIRL 2020000
54 Camera Hikvision DS-2CE11D8T-PIRLO 2110000
55 Camera Hikvision DS-2CE12D8T-PIRL 2370000
56 Camera Hikvision DS-2CE12D8T-PIRLO 2460000
HD-TVI 5 MP CHỐNG BÁO ĐỘNG GIẢ (HỖ TRỢ ĐÈN CẢNH BÁO CHUYỂN ĐỘNG)
57 Camera Hikvision DS-2CE71H0T-PIRL 1570000
58 Camera Hikvision DS-2CE71H0T-PIRLO 1650000
59 Camera Hikvision DS-2CE11H0T-PIRL 1570000
60 Camera Hikvision DS-2CE11H0T-PIRLO 1650000
61 Camera Hikvision DS-2CE12H0T-PIRL 1690000
62 Camera Hikvision DS-2CE12H0T-PIRLO 1780000
CAMERA 5 MEGAPIXEL
63 Camera Hikvision DS-2CE16H0T-ITPF 1400000
64 Camera Hikvision DS-2CE16H0T-ITPFS 1350000
65 Camera Hikvision DS-2CE16H0T-ITF 1480000
66 Camera Hikvision DS-2CE16H0T-ITFS 1450000
67 Camera Hikvision DS-2CE56H0T-ITPF 1310000
68 Camera Hikvision DS-2CE76H0T-ITPFS 1300000
69 Camera Hikvision DS-2CE56H0T-ITMF 1480000
70 Camera Hikvision DS-2CE76H0T-ITMFS 1350000
71 Camera Hikvision DS-2CE16H0T-IT3F 1780000
72 Camera Hikvision DS-2CE16H0T-IT5F 1950000
73 Camera Hikvision DS-2CE56H0T-IT3F 1690000
74 Camera Hikvision DS-2CE78H0T-IT3FS 1810000
75 Camera Hikvision DS-2CE16H0T-IT3ZF 3050000
76 Camera Hikvision DS-2CE56H0T-IT3ZF 2970000
CAMERA 5 MEGAPIXEL ULTRA LOW LIGHT
77 Camera Hikvision DS-2CE16H8T-ITF 2810000
78 Camera Hikvision DS-2CE76H8T-ITMF 2810000
79 Camera Hikvision DS-2CE16H8T-IT3F 3160000
80 Camera Hikvision DS-2CE16H8T-IT5F 3330000
81 Camera Hikvision DS-2CE78H8T-IT3F 3160000
82 Camera Hikvision DS-2CE19H8T-AIT3ZF
(2.7 ~ 13.5 Auto Focus)
5440000
83 Camera Hikvision DS-2CE79H8T-AIT3ZF
(2.7 ~ 13.5 Auto Focus)
5350000
CAMERA 4K (4 TRONG 1)
84 Camera Hikvision DS-2CE16U1T-ITPF 2720000
85 Camera Hikvision DS-2CE16U1T-ITF 2890000
86 Camera Hikvision DS-2CE76U1T-ITPF 2540000
87 Camera Hikvision DS-2CE76U1T-ITMF 2810000
88 Camera Hikvision DS-2CE16U1T-IT3F 3330000
89 Camera Hikvision DS-2CE16U1T-IT5F 3510000
90 Camera Hikvision DS-2CE78U1T-IT3F 2980000
91 Camera Hikvision DS-2CE19U1T-IT3ZF 5440000
92 Camera Hikvision DS-2CE5AU1T-VPIT3ZF 5440000
CAMERA SPEED DOME TVI
93 Camera Hikvision DS-2AE4215T-D3
15X, 4~60mm
11320000
94 Camera Hikvision DS-2AE4225T-D 13950000
95 Camera Hikvision DS-2AE4225T-D3
25X, 4.8~120 mm
96 Camera Hikvision DS-2AE4215TI-D
15X, 5 mm to 75 mm
13070000
97 Camera Hikvision DS-2AE4225TI-D
25X, 4.8 ~ 120 mm
15700000
98 Camera Hikvision DS-2AE5225TI-A(C)
25X, 4.8~120 mm
17460000
99 Camera Hikvision DS-2AE5232TI-A(C)
32X, 4.8~153 mm
26230000
100 Camera Hikvision DS-2AE7225TI-A(C)
25X, 4.8~120 mm
20090000
101 Camera Hikvision DS-2AE7232TI-A(C)
32X, 4.8~153 mm
28880000
CAMERA COLORVU 0.0005Lux HD-TVI 2 MP – HÌNH ẢNH MÀU SẮC 24/7
102 Camera Hikvision DS-2CE10DFT-F 2540000
103 Camera Hikvision DS-2CE12DFT-F 2890000
104 Camera Hikvision DS-2CE72DFT-F 2630000
CAMERA IP
CAMERA IP GIÁ RẺ 1MP
1 Camera IP Hikvision DS-B3100VN 1770000
2 Camera IP Hikvision DS-D3100VN 1770000
3 Camera IP Hikvision DS-2CD1001-I 1610000
4 Camera IP Hikvision DS-2CD1101-I 1690000
CAMERA IP GIÁ RẺ 2MP
1 Camera IP Hikvision DS-B3200VN 2080000
2 Camera IP Hikvision DS-D3200VN 2080000
3 Camera IP Hikvision DS-2CD1021-I 2120000
4 Camera IP Hikvision DS-2CD1121-I 2120000
5 Camera IP Hikvision DS-2CV1021G0-IDW1 2710000
CAMERA IP H.265 2MP/4MP SERIES 1
6 Camera IP Hikvision DS-2CD1023G0E-I 2300000
7 Camera IP Hikvision DS-2CD1023G0-I 2260000
8 Camera IP Hikvision DS-2CD1023G0-IU 2460000
9 Camera IP Hikvision DS-2CD1123G0E-I 2300000
10 Camera IP Hikvision DS-2CD1023G0-I 2260000
11 Camera IP Hikvision DS-2CD1323G0E-I 2300000
12 Camera IP Hikvision DS-2CD1323G0-IU 2460000
13 Camera IP Hikvision DS-2CD1043G0E-IF 2710000
14 Camera IP Hikvision DS-2CD1143G0E-IF 2710000
15 Camera IP Hikvision DS-2CD1343G0E-IF 2710000
CAMERA IP H.265+ Series 2xx1
16 Camera IP Hikvision DS-2CD2021G1-I 2710000
17 Camera IP Hikvision DS-2CD2021G1-IW 3020000
18 Camera IP Hikvision DS-2CD2021G1-IDW1 2870000
19 Camera IP Hikvision DS-2CD2121G1-IDW1 3020000
20 Camera IP Hikvision DS-2CD2121G0-I 2710000
21 Camera IP Hikvision DS-2CD2121G0-IS 3020000
22 Camera IP Hikvision DS-2CD2121G0-IW 3020000
23 Camera IP Hikvision DS-2CD2121G0-IWS 3220000
24 Camera IP Hikvision DS-2CD2T21G0-I 3020000
25 Camera IP Hikvision DS-2CD2T21G0-IS 3320000
26 Camera IP Hikvision DS-2CD2T21G1-I 3050000
27 Camera IP Hikvision DS-2CD2T41G1-I 3520000
28 Camera IP Hikvision DS-2CD2421G0-IW 2640000
29 Camera IP Hikvision DS-2CD2621G0-I 5890000
30 Camera IP Hikvision DS-2CD2621G0-IS 6290000
31 Camera IP Hikvision DS-2CD2621G0-IZ 6860000
32 Camera IP Hikvision DS-2CD2621G0-IZS 7180000
33 Camera IP Hikvision DS-2CD2721G0-I 5970000
34 Camera IP Hikvision DS-2CD2721G0-IS 6450000
35 Camera IP Hikvision DS-2CD2721G0-IZ 6940000
36 Camera IP Hikvision DS-2CD2721G0-IZS 7340000
DÒNG CAMERA ULTRA-LOW LIGHT IP H265+ 50 FRAME/S
37 Camera IP Hikvision DS-2CD2025FHWD-I 5850000
38 Camera IP Hikvision DS-2CD2125FHWD-I 6020000
39 Camera IP Hikvision DS-2CD2T25FHWD-I5 6000000
40 Camera IP Hikvision DS-2CD2T25FHWD-I8 6850000
41 Camera IP Hikvision DS-2CD2325FHWD-I 5930000
42 Camera IP Hikvision DS-2CD2625FHWD-IZ 11190000
43 Camera IP Hikvision DS-2CD2625FHWD-IZS 11450000
44 Camera IP Hikvision DS-2CD2725FHWD-IZ 11190000
45 Camera IP Hikvision DS-2CD2725FHWD-IZS 11530000
DÒNG CAMERA IP H265+ (MỚI) SERIE 2xx3
46 Camera IP Hikvision DS-2CD2023G0-I 4290000
47 Camera IP Hikvision DS-2CD2043G0-I 4610000
48 CAMERA IP Hikvision DS-2CD2063G0-I 5150000
49 CAMERA IP Hikvision DS-2CD2083G0-I 5780000
50 CAMERA IP Hikvision DS-2CD2123G0-I 4290000
51 Camera IP Hikvision DS-2CD2123G0-IS 4610000
52 Camera IP Hikvision DS-2CD2123G0-IU 4450000
53 Camera IP Hikvision DS-2CD2143G0-I 4610000
54 Camera IP Hikvision DS-2CD2143G0-IS 5000000
55 Camera IP Hikvision DS-2CD2143G0-IU 4760000
56 Camera IP Hikvision DS-2CD2163G0-I 5000000
57 Camera IP Hikvision DS-2CD2163G0-IS 5230000
58 Camera IP Hikvision DS-2CD2183G0-I 6320000
59 Camera IP Hikvision DS-2CD2T23G0-I5 6790000
60 Camera IP Hikvision DS-2CD2T23G0-I8 4450000
61 Camera IP Hikvision DS-2CD2T43G0-I5 4680000
62 Camera IP Hikvision DS-2CD2T43G0-I8 4760000
63 Camera IP Hikvision DS-2CD2T43G0-I8 5000000
64 Camera IP Hikvision DS-2CD2T63G0-I5 5470000
65 Camera IP Hikvision DS-2CD2T63G0-I8 5700000
66 Camera IP Hikvision DS-2CD2T83G0-I5 6250000
67 Camera IP Hikvision DS-2CD2T83G0-I8 6480000
68 Camera IP Hikvision DS-2CD2323G0-I 4220000
69 Camera IP Hikvision DS-2CD2323G0-IU 4370000
70 Camera IP Hikvision DS-2CD2423G0-IW 3360000
71 Camera IP Hikvision DS-2CD2443G0-IW 4060000
72 Camera IP Hikvision DS-2CD2523G0-I 4680000
73 Camera IP Hikvision DS-2CD2523G0-IS 5000000
74 Camera IP Hikvision DS-2CD2523G0-IWS 5310000
75 Camera IP Hikvision DS-2CD2543G0-I 5000000
76 Camera IP Hikvision DS-2CD2543G0-IS 5310000
77 Camera IP Hikvision DS-2CD2543G0-IWS 5620000
78 Camera IP Hikvision DS-2CD2563G0-I 5310000
79 Camera IP Hikvision DS-2CD2563G0-IS 5620000
80 Camera IP Hikvision DS-2CD2563G0-IWS 5930000
81 Camera IP Hikvision DS-2CD2623G1-IZ 8590000
82 Camera IP Hikvision DS-2CD2623G1-IZS 8900000
83 Camera IP Hikvision DS-2CD2643G1-IZ 9140000
84 Camera IP Hikvision DS-2CD2643G1-IZS 9530000
85 Camera IP Hikvision DS-2CD2663G1-IZ 9680000
86 Camera IP Hikvision DS-2CD2663G1-IZS 9370000
87 Camera IP Hikvision DS-2CD2683G1-IZ 11170000
88 Camera IP Hikvision DS-2CD2683G1-IZS 11480000
89 Camera IP Hikvision DS-2CD2743G1-IZ 9140000
90 Camera IP Hikvision DS-2CD2743G1-IZS 9530000
DÒNG CAMERA ACCUSENSE IP 4.0 – CHỐNG BÁO ĐỘNG GIẢ
91 Camera IP Hikvision DS-2CD2126G2-ISU 4840000
92 Camera IP Hikvision DS-2CD2146G2-ISU 5150000
93 Camera IP Hikvision DS-2CD2T26G1-2I 6850000
94 Camera IP Hikvision DS-2CD2T26G1-4I 7100000
95 Camera IP Hikvision DS-2CD2T46G1-2I 7180000
96 Camera IP Hikvision DS-2CD2T46G1-4I 7520000
                                    CAMERA IP DÒNG EASY IP 4.0 –                                   CHỐNG BÁO ĐỘNG GIẢ HỖ TRỢ ĐÈN & CÒI
97 Camera IP Hikvision DS-2CD2T26G1-4I/SL 7940000
98 Camera IP Hikvision Camera IP Hikvision DS-2CD2T46G2-ISU/SL 5620000
99 Camera IP Hikvision DS-2CD2326G1-I/SL 6100000
100 Camera IP Hikvision DS-2CD2346G2-IU/SL 5470000
101 Camera IP Hikvision DS-2CD2026G2-IU/SL 5150000
102 Camera IP Hikvision DS-2CD2046G2-IU/SL 5470000
CAMERA IP DÒNG COLORVU EASY IP 4.0 – HÌNH ẢNH MÀU SẮC 24/7
103 Camera IP Hikvision DS-2CD1027G0-L 3440000
104 Camera IP Hikvision DS-2CD1327G0-L 3440000
105 Camera IP Hikvision DS-2CD2027G1-L 5680000
106 Camera IP Hikvision DS-2CD2047G1-L 6600000
107 Camera IP Hikvision DS-2CD2327G3E-L 5600000
108 Camera IP Hikvision DS-2CD2347G3E-L 6520000
109 Camera IP Hikvision DS-2CD2T27G3E-L 6850000
110 Camera IP Hikvision DS-2CD2T47G3E-L 7700000
CAMERA IP DÙNG CHO GIA ĐÌNH (HOT)
111 Camera IP Hikvision DS-2CV2U32FD-IW 3020000
112 Camera IP Hikvision DS-2CV2Q01EFD-IW 1770000
113 Camera IP Hikvision DS-2CV2Q21FD-IW(B) 1820000
114 Camera IP Hikvision DS-2CV2U01EFD-IW 1610000
115 Camera IP Hikvision DS-2CV2U21FD-IW(B) 1660000
DÒNG CAMERA IP ĐẶC BIỆT
116 Camera IP Hikvision DS-2CD2955FWD-I 14870000
117 Camera IP Hikvision DS-2CD2955FWD-IS 15200000
118 Camera IP Hikvision DS-2PT3326IZ-DE3 18780000
CAMERA ỐNG KÍNH SIÊU RỘNG
119 Camera  Hikvision DS-2CD2345G0P-I (1.68mm) 6930000
120 Camera Hikvision DS-2CD2T45G0P-I(1.68mm) 6930000
CAMERA NGỤY TRANG
121 Camera Hikvision DS-2CD6425G0-10
Camera Hikvision DS-2CD6425G0-20
Camera Hikvision DS-2CD6425G0-30
16570000
122 Camera Hikvision DS-2CD2D21G0/M-D/NF 5000000
123 Camera Hikvision DS-2CD2D21G0-D/NF 5000000
DÒNG CAMERA SPEED DOME IP
124 Camera IP Dome Hikvision DS-2DE1A200IW-DE3 6680000
125 Camera IP Dome Hikvision DS-2DE1A400IW-DE3 7270000
126 Camera IP Dome Hikvision DS-2DE2A204IW-DE3 7350000
127 Camera IP Dome Hikvision DS-2DE2A404IW-DE3 8020000
128 Camera IP Dome Hikvision DS-2DE3A404IW-DE 9940000
129 Camera IP Dome Hikvision DS-2DE4A215IW-DE 18300000
130 Camera IP Dome Hikvision DS-2DE4A225IW-DE 20800000
131 Camera IP Dome Hikvision DS-2DE4215W-DE3 13280000
132 Camera IP Dome Hikvision DS-2DE4215IW-DE 14120000
133 Camera IP Dome Hikvision DS-2DE4225IW-DE 17460000
134 Camera IP Dome Hikvision DS-2DE4425IW-DE 20800000
135 Camera IP Dome Hikvision DS-2DE5225IW-AE 19970000
136 Camera IP Dome Hikvision DS-2DE5232IW-AE 27490000
137 Camera IP Dome Hikvision DS-2DE5425IW-AE 24980000
138 Camera IP Dome Hikvision DS-2DE5432IW-AE 30830000
139 Camera IP Dome Hikvision DS-2DE7225IW-AE 24980000
140 Camera IP Dome Hikvision DS-2DE7232IW-AE 31660000
BỘ KIT WIFI (4 CAMERA IP 2MP WIFI + 1 NVR WIFI + 4 ADAPTER)
141 KIT Wifi 4 Hikvision (NK42W0) 10300000
BỘ KIT POE (4 CAMERA IP 2MP + 1 NVR)
142 KIT PoE Hikvision (NK42E0H-L) 9900000
CAMERA SMART IP HIKVISION
1 COMBO CAMERA THÂN NHIỆT (CÓ BLACKBODY) – DÀNH CHO DỰ ÁN CHUYÊN NGHIỆP Liên hệ
2 COMBO CAMERA THÂN NHIỆT (KHÔNG CÓ BLACKBODY) Liên hệ
CAMERA THÂN NHIỆT
3 Camera thân nhiệt Hikvision DS-2TD2637B-10/P Liên hệ
4 Camera thân nhiệt Hikvision DS-2TD2637B-15/P Liên hệ
5 Camera thân nhiệt Hikvision DS-2TD2617B-6/PA(B) Liên hệ
6 Camera thân nhiệt Hikvision DS-2TD2617B-3/PA(B) Liên hệ
7 Camera thân nhiệt Hikvision DS-2TD1217B-6/PA(B)DS-2TD1217B-3/PA(B) Liên hệ
8 DS-2TP21B-6AVF/W Liên hệ
9 DS-2TP31B-3AUF Có sẵn
10 DS-2907ZJ Liên hệ
11 DS-2909ZJ Liên hệ
12 DS-2908ZJ
13 DS-2TE127-G4A
14 IVMS 4200 Miễn phí Miễn phí
15 Đầu ghi hình
(Option)
DÒNG CAMERA AI – NHẬN DIỆN BIỂN SỐ XE 

(trạm thu phí, cổng ra vào, …)

16 Camera Ai Hikvision iDS-2CD7026G0/EP-IHSY Đặt hàng
17 Camera Ai Hikvision iDS-2CD7026G0/EP-IHSY Đặt hàng
18 Camera Ai Hikvision iDS-2CD7046G0/EP-IHSY Đặt hàng
19 Camera Ai HikvisioniDS-2CD7046G0/EP-IHSY Đặt hàng
20 iDS-2CD7A26G0/P-IZHSY Đặt hàng
21 DS-2CD7A26G0/P-IZS Đặt hàng
22 iDS-2CD7A46G0/P-IZHSY Đặt hàng
23 iDS-2CD7A46G0/P-IZHSY Đặt hàng
DÒNG SMART IP DARK FIGHTER
1 DS-2CD5A26G1-IZS
(2.8~12mm)
Đặt hàng
2 DS-2CD5A26G1-IZHS
(2.8~12mm)
(Heater)
Đặt hàng
3 DS-2CD5A26G1-IZS
(8~32mm)
Đặt hàng
4 DS-2CD5A26G1-IZHS
(8~32mm)
(Heater)
Đặt hàng
DS-2CD5526G1-IZHS Đặt hàng
6 DS-2CD5526G1-IZHS Đặt hàng
CAMERA ĐẾM NGƯỜI CHUYÊN DỤNG
7 DS-6825G0/C-I Liên hệ
8 DS-6825G0/C-IV Liên hệ
DÒNG SMART PTZ DEEP LEARNING
9 DS-2DF6225X-AEL (2MP, ZOOM 25X) H.265+ Liên hệ
10 DS-2DF7225IX-AEL(D) H.265+ Liên hệ
11 DS-2DF7232IX-AEL(D) H.265+ Liên hệ
12 DS-2DF8236IX-AEL(B) (2MP, ZOOM 36X) H.265+ Liên hệ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRƯỜNG THỊNH
Địa chỉ : 58 Dân Chủ, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 101 698 – 0911 28 78 98
Kinh doanh: 0888 319 798 (Ms.Phượng) – 0923 388 979 (Ms.Lan) – 083 6868 800 (Ms.Hảo) – 0946 938228 (Ms Thoa)
Email : truongthinhtelecom@gmail.com
Website: https://truongthinhtelecom.com/
☑ Facebook: https://www.facebook.com/truongthinhtelecom
☑ Instagram: https://www.instagram.com/congnghetruongthinh/
☑ Subscribe Kênh YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCdIh2kum4E0MsvvRYbx8TtQ/

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *