BẢNG BÁO GIÁ ODF – PHỤ KIỆN QUANG SAICOM

Trường Thịnh – Phụ Kiện Quang Saicom

– Trong những năm qua thương hiệu Saicom có mặt tại thị trường Việt Nam, công ty đã không ngừng nghiên cứu và nâng cấp sản phẩm của mình, cho ra đời các dòng sản phẩm mới, phục vụ nhu cầu của khách hàng trên khắp mọi miền đất nước, điều kiện khí hậu Việt Nam.

Trường Thịnh Telecom thấu hiểu những nhu cầu của khách hàng và luôn cố gắng làm hài lòng khách hàng bằng cách cung cấp các sản phẩm chất lượng, công nghệ tiên tiến nhất, mang lại cho khách hàng giải pháp truyền dẫn hiệu quả, góp phần vào sự phát triển của hệ thống hạ tầng thông tin tại Việt Nam.

Trường Thịnh Telecom kính gửi đến quý khách hàng bảng báo giá ODF – phụ kiện quang SAICOM 2019:

BẢNG BÁO GIÁ ODF – PHỤ KIỆN QUANG SAICOM 2019

STT Tên hàng Xuất xứ Đơn vị tính Giá bán
PHỤ KIỆN QUANG  
1 1×2 PLC Splitter Cassette type,pigtail diamter: 3.0mm,1m length,with SC/UPC connector. China Bộ 283,750  
2 1×4 PLC Splitter Cassette type,pigtail diamter: 3.0mm,1m length,with SC/UPC connector China Bộ 328,750  
3 1×8 PLC Splitter Cassette type,pigtail diamter: 3.0mm,1m length,with SC/UPC connector China Bộ 427,500  
4 1×16 PLC Splitter Cassette type,pigtail diamter: 3.0mm,1m length,with SC/UPC connector China Bộ 817,500  
5 SC/UPC Optical Fiber Fast Connector China Cái 48,000  
6 SC/APC Optical Fiber Fast Connector China Cái 49,000  
7 Bộ rẽ quang 1×2 (Fan Out) China Cái 40,000  
ODF MINI BẰNG NHỰA  
8 Ống co nhiệt bảo vệ mối nối China Cái 3,500  
9 Adapter SC/UPC China Cái 6,500  
10 Adapter FC/UPC China Cái 7,500  
11 Adapter SC/UPC, Duplex China Cái 9,500  
12 ODF 4FO FTTH ( đầy đủ PK, đã bao gồm dây nối quang) VN Bộ 138,000  
13 ODF 6FO FTTH ( đầy đủ PK, đã bao gồm dây nối quang) VN Bộ 194,500  
14 ODF 8FO FTTH ( đầy đủ PK, đã bao gồm dây nối quang) VN Bộ 244,300  
ODF KHAY CỐ ĐỊNH GẮN RACK 19” ( đầy đủ phụ kiện, không bao gồm dây nối quang)  
15 ODF 4FO VN Bộ 310,000  
16 ODF 6FO VN Bộ 330,000  
17 ODF 8FO VN Bộ 350,000  
18 ODF 12FO VN Bộ 390,000  
19 ODF 16FO VN Bộ 430,000  
20 ODF 24FO VN Bộ 510,000  
21 ODF 32FO VN Bộ 590,000  
22 ODF 36FO VN Bộ 630,000  
23 ODF 48FO VN Bộ 750,000  
ODF KHAY TRƯỢT GẮN RACK 19” ( đầy đủ phụ kiện, không bao gồm dây nối quang)  
24 ODF 4FO VN Bộ 410,000  
25 ODF 6FO VN Bộ 431,600  
26 ODF 8FO VN Bộ 453,300  
27 ODF 12FO VN Bộ 492,600  
28 ODF 16FO VN Bộ 513,600  
29 ODF 24FO VN Bộ 552,800  
30 ODF 32FO VN Bộ 699,800  
31 ODF 36FO VN Bộ 720,800  
32 ODF 48FO VN Bộ 781,000  
33 ODF 60FO VN Bộ 1,186,000  
34 ODF 72FO VN Bộ 1,243,400  
35 ODF 96FO VN Bộ 1,382,000  
ODF TRONG NHÀ,TREO TƯỜNG (đầy đủ phụ kiện, không bao gồm dây nối quang)  
36 ODF 4FO VN Bộ 337,500  
37 ODF 6FO VN Bộ 358,300  
38 ODF 8FO VN Bộ 382,000  
39 ODF 12FO VN Bộ 423,000  
40 ODF 16FO VN Bộ 447,000  
41 ODF 24FO VN Bộ 491,600  
42 ODF 32FO VN Bộ 616,200  
43 ODF 36FO VN Bộ 640,000  
44 ODF 48FO VN Bộ 718,600  
45 ODF 60FO VN Bộ 1,222,800  
46 ODF 72FO VN Bộ 1,295,600  
47 ODF 96FO VN Bộ 1,463,600  
ODF NGOÀI TRỜI (đầy đủ phụ kiện, không bao gồm dây nối quang)  
48 ODF 4FO VN Bộ 510,000  
49 ODF 6FO VN Bộ 536,400  
50 ODF 8FO VN Bộ 563,300  
51 ODF 12FO VN Bộ 610,600  
52 ODF 16FO VN Bộ 631,600  
53 ODF 24FO VN Bộ 670,800  
54 ODF 32FO VN Bộ 838,800  
55 ODF 36FO VN Bộ 859,800  
56 ODF 48FO VN Bộ 920,000  
57 ODF 60FO VN Bộ 980,200  
58 ODF 72FO VN Bộ 1,152,800  
59 ODF 96FO VN Bộ 1,297,000  
MĂNG XÔNG QUANG( đầy đủ phụ kiện, không bao gồm dây nối quang)
 
* Măng xông VN
 
60 Măng xông 4FO Mini Việt Nam Bộ 40,000  
61 Măng xông 8FO Mini Việt Nam Bộ 44,800  
62 Măng xông 4FO Việt Nam Bộ 276,600  
63 Măng xông 8FO Việt Nam Bộ 295,600  
64 Măng xông 12FO Việt Nam Bộ 311,200  
65 Măng xông 16FO Việt Nam Bộ 322,200  
66 Măng xông 24FO Việt Nam Bộ 333,400  
67 Măng xông 32FO Việt Nam Bộ 344,600  
68 Măng xông 36FO Việt Nam Bộ 350,200  
69 Măng xông 48FO Việt Nam Bộ 367,000  
70 Măng xông 60FO Việt Nam Bộ 383,800  
71 Măng xông 72FO Việt Nam Bộ 400,600  
72 Măng xông 96FO Việt Nam Bộ 434,200  
* Măng xông Nhập Khẩu
 
73 12FO Mini China Bộ 263,000  
74 24FO China Bộ 335,000  
75 36FO China Bộ 367,500  
76 48FO China Bộ 400,000  
DÂY NHẢY, DÂY NỐI CÁC LOẠI
 
77 Dây nối quang SC/UPC, 1.5m, 0.9mm China Sợi 24,000  
78 Dây nối quang FC/UPC,1.5m, 0.9mm China Sợi 25,000  
79 Dây nối quang ST/UPC,1.5m, 0.9mm China Sợi 26,000  
80 Dây nối quang LC/UPC,1.5m, 0.9mm China Sợi 26,000  
81 Dây nối quang SC/APC, 1.5m, 0.9mm China Sợi 25,000  
82 Dây nối quang FC/APC,1.5m, 0.9mm China Sợi 27,000  
83 Dây nối quang ST/APC,1.5m, 0.9mm China Sợi 27,000  
84 Dây nối quang LC/APC,1.5m, 0.9mm China Sợi 27,000  
85 Dây nối quang SC/PC,MM(50/125), 1.5m, 0.9mm China Sợi 26,000  
86 Dây nối quang FC/PC,MM(50/125), 1.5m, 0.9mm China Sợi 27,000  
87 Dây nối quang ST/PC,MM(50/125), 1.5m, 0.9mm China Sợi 27,000  
88 Dây nối quang LC/PC,MM(50/125), 1.5m, 0.9mm China Sợi 27,000  
89 Dây nối quang SC/APC,MM(50/125), 1.5m, 0.9mm China Sợi 27,000  
90 Dây nối quang FC/APC,MM(50/125), 1.5m, 0.9mm China Sợi 28,000  
91 Dây nối quang ST/APC,MM(50/125), 1.5m, 0.9mm China Sợi 28,000  
92 Dây nối quang LC/APC,MM(50/125), 1.5m, 0.9mm China Sợi 28,000  
93 Dây nhảy quang SC/UPC-SC/UPC, 3m, 3.0mm China Sợi 45,000  
94 Dây nhảy quang SC/UPC-FC/UPC, 3m, 3.0mm China Sợi 46,000  
95 Dây nhảy quang SC/UPC-ST/UPC, 3m, 3.0mm China Sợi 47,500  
96 Dây nhảy quang FC/UPC-FC/UPC, 3m, 3.0mm China Sợi 47,500  
97 Dây nhảy quang FC/UPC-ST/UPC, 3m, 3.0mm China Sợi 47,500  
98 Dây nhảy quang ST/UPC-ST/UPC, 3m, 3.0mm China Sợi 47,500  
99 Dây nhảy quang LC/UPC-SC/UPC, 3m, 3.0mm China Sợi 47,500  
100 Dây nhảy quang LC/UPC-FC/UPC, 3m, 3.0mm China Sợi 47,500  
101 Dây nhảy quang LC/UPC-ST/UPC, 3m, 3.0mm China Sợi 47,500  
102 Dây nhảy quang LC/UPC-LC/UPC, 3m, 3.0mm China Sợi 47,500  
103 Dây nhảy quang SC/UPC-SC/UPC, 5m, 3.0mm China Sợi 47,000  
104 Dây nhảy quang SC/UPC-FC/UPC, 5m, 3.0mm China Sợi 48,000  
105 Dây nhảy quang SC/UPC-ST/UPC, 5m, 3.0mm China Sợi 48,500  
106 Dây nhảy quang FC/UPC-FC/UPC, 5m, 3.0mm China Sợi 48,500  
107 Dây nhảy quang FC/UPC-ST/UPC, 5m, 3.0mm China Sợi 48,500  
108 Dây nhảy quang ST/UPC-ST/UPC, 5m, 3.0mm China Sợi 48,500  
109 Dây nhảy quang LC/UPC-SC/UPC, 5m, 3.0mm China Sợi 48,000  
110 Dây nhảy quang LC/UPC-FC/UPC, 5m, 3.0mm China Sợi 48,500  
111 Dây nhảy quang LC/UPC-ST/UPC, 5m, 3.0mm China Sợi 48,500  
112 Dây nhảy quang LC/UPC-LC/UPC, 5m, 3.0mm China Sợi 48,500  
113 Dây nhảy quang SC/UPC-SC/UPC, 10m, 3.0mm China Sợi 62,800  
114 Dây nhảy quang SC/UPC-FC/UPC, 10m, 3.0mm China Sợi 64,000  
115 Dây nhảy quang SC/UPC-ST/UPC, 10m, 3.0mm China Sợi 64,000  
116 Dây nhảy quang FC/UPC-FC/UPC, 10m, 3.0mm China Sợi 65,200  
117 Dây nhảy quang FC/UPC-ST/UPC, 10m, 3.0mm China Sợi 65,200  
118 Dây nhảy quang ST/UPC-ST/UPC, 10m, 3.0mm China Sợi 65,200  
119 Dây nhảy quang LC/UPC-SC/UPC, 10m, 3.0mm China Sợi 62,800  
120 Dây nhảy quang LC/UPC-FC/UPC, 10m, 3.0mm China Sợi 64,000  
121 Dây nhảy quang LC/UPC-ST/UPC, 10m, 3.0mm China Sợi 64,000  
122 Dây nhảy quang LC/UPC-LC/UPC, 10m, 3.0mm China Sợi 62,800  
123 Dây nhảy quang SC/PC-SC/PC, MM(50/125), Duplex, 3m, 3.0mm China Sợi 85,000  
124 Dây nhảy quang SC/PC-FC/PC, MM(50/125), Duplex, 3m, 3.0mm China Sợi 86,000  
125 Dây nhảy quang SC/PC-ST/PC, MM(50/125), Duplex, 3m, 3.0mm China Sợi 87,000  
126 Dây nhảy quang FC/PC-FC/PC, MM(50/125), Duplex, 3m, 3.0mm China Sợi 87,000  
127 Dây nhảy quang FC/PC-ST/PC, MM(50/125), Duplex, 3m, 3.0mm China Sợi 87,000  
128 Dây nhảy quang ST/PC-ST/PC, MM(50/125), Duplex, 3m, 3.0mm China Sợi 87,000  
129 Dây nhảy quang LC/PC-SC/PC, MM(50/125), Duplex, 3m, 3.0mm China Sợi 86,000  
130 Dây nhảy quang LC/PC-FC/PC, MM(50/125), Duplex, 3m, 3.0mm China Sợi 87,000  
131 Dây nhảy quang LC/PC-ST/PC, MM(50/125), Duplex, 3m, 3.0mm China Sợi 87,000  
132 Dây nhảy quang LC/PC-LC/PC, MM(50/125), Duplex, 3m, 3.0mm China Sợi 87,000  
133 Dây nhảy quang SC/PC-SC/PC, MM(50/125), Duplex, 5m, 3.0mm China Sợi 90,000  
134 Dây nhảy quang SC/PC-FC/PC, MM(50/125), Duplex, 5m, 3.0mm China Sợi 91,000  
135 Dây nhảy quang SC/PC-ST/PC, MM(50/125), Duplex, 5m, 3.0mm China Sợi 92,000  
136 Dây nhảy quang FC/PC-FC/PC, MM(50/125), Duplex, 5m, 3.0mm China Sợi 92,000  
137 Dây nhảy quang FC/PC-ST/PC, MM(50/125), Duplex, 5m, 3.0mm China Sợi 92,000  
138 Dây nhảy quang ST/PC-ST/PC, MM(50/125), Duplex, 5m, 3.0mm China Sợi 92,000  
139 Dây nhảy quang LC/PC-SC/PC, MM(50/125), Duplex, 5m, 3.0mm China Sợi 91,000  
140 Dây nhảy quang LC/PC-FC/PC, MM(50/125), Duplex, 5m, 3.0mm China Sợi 92,000  
141 Dây nhảy quang LC/PC-ST/PC, MM(50/125), Duplex, 5m, 3.0mm China Sợi 92,000  
142 Dây nhảy quang LC/PC-LC/PC, MM(50/125), Duplex, 5m, 3.0mm China Sợi 92,000  
143 Rệp nối cáp UY (3M) VN Con 811  
144 Rệp nối cáp UY (China) China Con 630  
145 Rệp nối dây UY2 (China) China Con 850  
146 Kềm bấm rệp China Cây 131,500  
147 Tool bắn phiến Krone (China) China Cây 138,700  
148 Tool bắn phiến Krone (Taiwan) China Cây 224,500  
149 Tool đấu dây đa năng (3M) China Cây 796,500  
150 Hộp test dây mạng, dây line (China) China Hộp 124,400  

Trường Thịnh luôn lấy uy tín, chất lượng lên làm hàng đầu. Liên hệ Trường Thịnh Telecom để biết thêm thông tin chi tiết cũng như các sản phẩm thiết bị viễn thông chính hãng khác.

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRƯỜNG THỊNH
Địa chỉ : 58 Dân Chủ, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 101 698 – 0911 28 78 98
Kinh doanh: 0888 319 798 (Ms.Phượng) – 0923 388 979 (Ms.Lan) – 083 6868 800 (Ms.Hảo) – 0946 938228 (Ms Thoa)
Email : truongthinhtelecom@gmail.com
Website: https://truongthinhtelecom.com/
☑ Facebook: https://www.facebook.com/truongthinhtelecom
☑ Instagram: https://www.instagram.com/congnghetruongthinh/
☑ Subscribe Kênh YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCdIh2kum4E0MsvvRYbx8TtQ/

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

DMCA.com Protection Status