Hướng dẫn up lời chào tổng đài Panasonic KX-NS300

Hướng dẫn download và up lời chào tổng đài Panasonic KX-NS300, KX-NS1000 từ PC

1. Upload lời chào từ PC vào tổng đài Panasonic KX-NS300

Bấm vào hình cái búa trên góc phải màn hình -> Chọn Utilities -> File -> Message File transfer PC to PBX -> chọn file để upload

2. Download file lời chào về PC

Bấm vào hình cái búa trên góc phải màn hình -> Chọn Utilities -> File -> Message File transfer PBX to PC

Quý khách nếu không up lời chào tổng đài Panasonic KX-NS300 được vui lòng liên hệ kỹ thuật chúng tôi: 0911 28 78 98